Dwa wydziały ZUT wyróżnione w prestiżowym rankingu Buildera

Miesięcznik Builder wyróżnił dwa wydziały ZUT w prestiżowym zestawieniu Builder Ranking Education For The Future Top 2023. Wydział Architektury uzyskał wyróżnienie w rankingu wydziałów architektury, a Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska adekwatnie w rankingu wydziałów budownictwa.

Builder Ranking Education For The Future Top 2023

Ranking opracowany przez miesięcznik Builder Polska, powstał na podstawie aktywności studentów oraz inicjatyw własnych poszczególnych wydziałów architektury i budownictwa w ramach programu edukacyjnego „Builder for the Future”. Do najpopularniejszych inicjatyw prowadzonych pod szyldem B4F należą dwa konkursy –  Konkurs dla Młodych Architektów (KDMA) oraz Konkursu dla Młodych Inżynierów (KDMI), w których studenci i absolwenci ZUT startowali wielokrotnie, często z sukcesami. Ponadto studenci i młodzi naukowcy pod koniec 2023 r. mieli okazję uczestniczyć w warsztatach BIM (Building Information Modeling) współorganizowanych przez uczelnię w ramach programu edukacyjnego Builder for the Young Architects. Wydarzenie zgromadziło ponad sto osób zainteresowanych zasadami modelowania i zarządzania informacją w BIM.

Wydział Architektury ZUT oferuje studia stacjonarne i niestacjonarne oraz studia podyplomowe. Prowadzi również programy studiów w języku angielskim przygotowując absolwentów do kariery na międzynarodowym rynku pracy. Dziekana WBiIŚ dr hab. inż. Anna Głowacka, prof. ZUT, na łamach Miesięcznika Builder zwróciła uwagę na znaczne osiągnięcia studentów w konkursach krajowych i międzynarodowych oraz najnowsze projekty inwestycyjne dotyczące infrastruktury wydziału:

–  W kwietniu (…) zespół studentów z koła naukowego ACI Student Chapter wygrał międzynarodowy konkurs projektowania kul do kręgli wykonanych z betonu – FRC Bowling Ball 2023. Opiekunami koła naukowego są prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska i dr inż. Norbert Olczyk. W maju nasi studenci z koła naukowego Construction Team zdobyli II miejsce za referat pt. 'Projekt i analiza mieszanki na spoiwie cementowym z zastosowaniem kruszywa po obróbce strumieniowo-ściernej w druku 3D’ na konferencji studenckiej ‘Okno na Budownictwo’ w Bytowie. Opiekunem tego koła naukowego jest dr inż. Szymon Skibicki. Na Wydziale w ramach projektu z Zachodniopomorskiej Listy Infrastruktury Badawczej na Rzecz Przedsiębiorstw powstaje laboratorium badawcze druku 3D i laboratorium badawcze pozyskiwania surowców i energii z odpadów (RPZP.01.03.00-32-0004/21-00).

O Wydziale Architektury ZUT

Wydział Architektury jest najmłodszym wydziałem ZUT. Wyodrębnił się z Wydziału Budownictwa i Architektury 1 września 2020 r. Obecnie oferuje kształcenie na kierunkach architektura oraz projektowanie architektury wnętrz i otoczenia (studia inżynierskie i magisterskie). Dziekan WA dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun, prof. ZUT podsumował aktualne kierunki w jakich rozwijana jest działalność naukowo-badawcza WA następująco:

Obecnie na Wydziale Architektury prowadzone są prace badawcze i naukowe w zakresie nowoczesnego kształtowania przestrzeni zbudowanej oraz poszanowania środowiska naturalnego. W tym celu rozwijane są cyfrowe metody analizy krajobrazu miejskiego, zagadnienia dotyczące dostępności przestrzeni architektonicznej i urbanistycznej dla osób z niepełnosprawnościami, rozwoju mieszkalnictwa, architektury parametrycznej, wirtualnej rzeczywistości, ochrony krajobrazu i środowiska naturalnego oraz historii architektury dawnej i współczesnej. Kompetencje, umiejętności i wiedza nabyte na Wydziale Architektury ZUT w Szczecinie sprawiają, że jego absolwenci należą do poszukiwanych na rynku pracy specjalistów i osób cieszących się społecznym zaufaniem.

Źródło: ZUT w Szczecinie

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl