Dwa konkursy dla naukowców Uniwersytetu Szczecińskiego

Uniwersytet Szczeciński ogłasza konkurs na Najlepszego Młodego Naukowca, skierowany do utalentowanych nauczycieli akademickich i doktorantów związanych z uczelnią. Inicjatywa ma na celu wyróżnienie i promocję osiągnięć młodych naukowców oraz wsparcie ich działalności badawczej. W równoległym konkursie Naukowca Roku, uczelnia skupia się na uhonorowaniu nauczycieli akademickich za ich wybitne osiągnięcia naukowe, podkreślając ich wkład w rozwój dziedziny.

Konkurs na Najlepszego Młodego Naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego

Konkurs na Najlepszego Młodego Naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego kierowany jest do młodych nauczycieli akademickich i doktorantów, którzy prowadzą działalność naukową w Uniwersytecie Szczecińskim. Celem konkursu jest promocja wyróżniających się młodych naukowców zatrudnionych w Uniwersytecie Szczecińskim i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego oraz ich osiągnięć naukowych.

Do 31 marca br. można składać wnioski w konkursie na Najlepszego Młodego Naukowca w następujących kategoriach:

  • I kategoria: grupa nauk ekonomicznych i prawnych (ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki prawne);
  • II kategoria: grupa nauk humanistycznych, teologicznych i pozostałych społecznych (filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o polityce i administracji, pedagogika, socjologia, psychologia, nauki teologiczne);
  • III kategoria: grupa nauk ścisłych, przyrodniczych i nauk o zdrowiu (nauki fizyczne, matematyka, nauki o ziemi i środowisku, nauki biologiczne, nauki o kulturze fizycznej).

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie laureatów następują w terminie do 30 czerwca br. na stronie usz.edu.pl. Więcej informacji TUTAJ

Konkurs na Naukowca Roku Uniwersytetu Szczecińskiego

Ogłoszenie konkursu na Naukowca Roku Uniwersytetu Szczecińskiego

Ogłoszenie konkursu na Naukowca Roku Uniwersytetu Szczecińskiego

Konkurs na Naukowca Roku Uniwersytetu Szczecińskiego kierowany jest do nauczycieli akademickich Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy prowadzącą działalność naukową lub biorą udział w jej prowadzeniu. Celem konkursu jest promocja wyróżniających się nauczycieli akademickich oraz ich osiągnięć naukowych.

Do 31 marca br. można składać wnioski w konkursie na Naukowca Roku w następujących kategoriach:

  • I kategoria: grupa nauk ekonomicznych i prawnych (ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki prawne);
  • II kategoria: grupa nauk humanistycznych, teologicznych i pozostałych społecznych (filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o polityce i administracji, pedagogika, socjologia, psychologia, nauki teologiczne);
  • III kategoria: grupa nauk ścisłych, przyrodniczych i nauk o zdrowiu (nauki fizyczne, matematyka, nauki o ziemi i środowisku, nauki biologiczne, nauki o kulturze fizycznej).

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie laureatów następują w terminie do 30 czerwca br. na stronie usz.edu.pl. Więcej informacji TUTAJ

 

/Źródło: Uniwersytet Szczeciński/