Trzebież: Żeglarska perełka w nowej odsłonie. Port jachtowy został otwarty

Gruntowna modernizacja kultowego nad Zalewem Szczecińskim miejsca sprawiła, że żeglarski ośrodek ma wielką szansę na powrót do czasów swej dawnej świetności.

Pustawy jachtowy basen, popękane częściowo nabrzeża i odbiegające od standardów zaplecze hotelowe to już przeszłość. Żeglarska perełka w Trzebieży posiada obecnie ponad 90 miejsc dla jachtów, 70 miejsc noclegowych, a także nowoczesne portowe wyposażenie. Uroczyste otwarcie mariny odbyło się w ubiegłą sobotę.

żeglarska perełka
fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Modernizacja portu szansą na rozwój

Skala zniszczeń i zaniedbań w ośrodku potęgowała się od lat. Nic więc dziwnego, że na te zmiany czekano od dawna. Modernizacja portu jest szansą na dalszy turystyczny rozwój  regionu w ramach unikatowego na skalę europejską Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, powrót wielkich sportowych imprez nad Zalew Szczeciński oraz wabikiem dla młodzieży na naukę życia na wodzie i zdobycie patentów.

Po latach oczekiwań legendarna marina w Trzebieży wreszcie doczekała należnej modernizacji. Jak była ważna świadczy fakt, że to w niej odbyła się ceremonia ogólnopolskiej inauguracji sezonu żeglarskiego. Nie pozostaje powiedzieć nic innego jak tylko – flaga na maszt i stopy wody pod kilem! – mówił zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.

Pracami objęto niemalże całą infrastrukturę dawnego Centralnego Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego. Powstał m.in. nowy falochron oraz altana dla żeglarzy. Odnowiono budynek administracyjno-hotelowy, zaplecze szatniowe, jak i stworzono miejsca dla mycia jachtów czy punkty poboru ścieków. Ponadto zmodernizowano nabrzeże północne ze slipem i wewnętrzne nabrzeże zachodnie. Zmianie uległ również układ pirsów, utwardzono plac do zimowania łodzi, zagospodarowano teren wokół przystani, a większe bezpieczeństwo zapewnia teraz nowoczesny monitoring.

(…) Wspaniale, że byliśmy w stanie podnieść ten ośrodek po trudnych dla niego latach. Przystań odzyskuje powoli swój blask. Wierzę, że będzie wizytówką całego polskiego żeglarstwa, i że będzie przede wszystkim miejscem, do którego ponownie chętnie będą przyjeżdżać miłośnicy sportów wodnych – przyznał prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Chamera.

Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, koszt wszystkich robót wyniósł około 9 mln zł. Unijne dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego to 2,9 mln zł.

Inwestycja wpisała się w założenia 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.9„Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności oraz obszarów miejskich i wiejskich”.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl