Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa 2023 – inauguracja 26 sierpnia, ale już teraz można brać udział w wydarzeniach

Choć uroczysta inauguracja Dni Dziedzictwa będzie miała miejsce 26 sierpnia w Kołobrzegu (Regionalny Ośrodek Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta, początek o godz. 11:00), to już można brać udział w wydarzeniach odbywających się w ramach ZDD/EDD w różnych miejscowościach naszego województwa.

Co roku Europejskie Dni Dziedzictwa organizowane są pod innym hasłem przewodnim, które łączy wszystkie wydarzenia w kraju. Tegoroczne hasło „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń” związane jest z jubileuszem 20-lecia uchwalenia konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a także 10-leciem Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie są jednym z najistotniejszych elementów dziedzictwa kulturowego każdej społeczności. To właśnie one spajają je oraz pozwalają trwać w czasie i przestrzeni. Podzielane wartości i idee, otaczanie szacunkiem postaci historycznych czy legendarnych, przekazywane opowieści, sposoby wyrażania się i zachowania gwarantują trwanie więzi społecznej.

Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa

Kołobrzeg będzie pełnił rolę gospodarza inauguracji Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa prezentujących regionalne dziedzictwo historyczne, kulturowe i przyrodnicze pod hasłem Przestrzenie Dziedzictwa, nawiązując tym samym do tegorocznego motta Europejskich Dni Dziedzictwa: Żywe dziedzictwo – Tradycje od pokoleń. Uroczyste otwarcie Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa odbędzie się 26 sierpnia 2023 r. w Regionalnym Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu.

W programie wydarzenia zaplanowano prezentację dziedzictwa regionu i miasta-gospodarza, oraz uhonorowanie osób zasłużonych na rzecz ochrony, opieki i upowszechniania dziedzictwa Pomorza Zachodniego. Będzie to także oficjalne zaproszenie do udziału w wielu wydarzeniach organizowanych w naszym województwie na przełomie sierpnia i października 2023 r.

Harmonogram wydarzeń w zachodniopomorskim

Można już oglądać wystawy w Muzeum Regionalnym w Bobolicach i w kaplicy św. Ducha w Pyrzycach, w której mieści się oddział Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej, 12 sierpnia w Gminie Drawsko Pomorskie odbyło się „Żywe spotkanie z historią”, w ramach którego można było m.in. wziąć udział w lekcji historii, ale też lekcji szermierki, a także obejrzeć repliki obiektów z Wyspy Świętych Koni. A niedługo 25 sierpnia rozpocznie się XVII Festyn Historyczny w Chwarszczanach.

Szczegółowy program dostępny TUTAJ (PDF).

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, którego idea narodziła się w 1985 roku w Granadzie. Na terenie Polski realizowany od 30 lat. Myślą przewodnią tego święta jest angażowanie europejskiej społeczności w opiekę nad dziedzictwem kulturowym, prezentowanie jego różnorodności i wzmacnianie dialogu międzykulturowego. To okazja do poznawania historii i bogactwa kultury m.in. poprzez udział w wydarzeniach, koncertach, wystawach i piknikach.

Celem ZDD jest promocja różnorodności kulturowej regionu, wzmacnianie identyfikacji społeczeństwa Pomorza Zachodniego z jego materialnym i niematerialnym dziedzictwem.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl