XIV Konkurs Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego Pomerania Film

Trwa nabór wniosków do XIV Konkursu Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego Pomerania Film. Do rozdysponowania jest 600 tysięcy złotych.

Do konkursu zgłaszane mogą być projekty filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych, etiud, seriali oraz innego rodzaju produkcji filmowej. Wnioski aplikacyjne należy składać do 11 maja 2022 roku.

Wniosek wraz z załącznikami w formie elektronicznej powinien zostać przesłany na adres zff@zamek.szczecin.pl. Wnioski w wersji papierowej należy składać w siedzibie Instytucji: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin z dopiskiem Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film, w godzinach 7:30-15:30 albo dostarczyć przesyłką pocztową rejestrowaną lub za pośrednictwem kuriera. Wyniki XIV Konkursu ogłoszone zostaną do 4 lipca 2022 roku.

Sukcesy produkcji filmowych wspieranych przez ZFF

Od momentu rozpoczęcia działalności ZFF obok głośnych tytułów, jak fabularne filmy „Bilet na księżyc” Jacka Bromskiego, „Obietnica” Anny Kazejak, „Karbala” i „Lincz” Krzysztofa Łukaszewicza czy animacja „Sexy laundry/Sex dla opornych” Izabeli Plucińskiej, powstało wiele ważnych filmów dokumentalnych, przypominających postaci i niezwykle ciekawą historię regionu, m.in. „Bezsenność” Andrzeja Titkowa, znakomity dokument o Leonardzie Borkowiczu czy „Happy Olo – pogodna ballada o Olku Dobie” Marcina Macuka i Pawła Bogocza, prezentowany podczas pokazów repertuarowych w kinach w całej Polsce.

W ostatnim czasie cieszyliśmy się z krajowych i międzynarodowych sukcesów m.in. filmów „Portret Suzanne” Izabeli Plucińskiej, „Wszystko dla mojej matki” Małgorzaty Imielskiej, „Lekcja miłości” Małgorzaty Goliszewskiej i Katarzyny Matei, „We Have One Heart” Katarzyny Warzechy. Na premierę czekają zaś m.in. „Fucking Bornholm” Anny Kazejak (w polskich kinach i szerokiej dystrybucji od 6 maja 2022) oraz „Wiarołom” Piotra Złotorowicza, które już dziś otrzymały zaproszenia na znaczące festiwale filmowe.

Informacje o bieżących wydarzeniach związanych z ZFF Pomerania Film znaleźć można na stronie internetowej oraz na stronie funduszu na Facebooku.

Harmonogram wydarzenia

Ogłoszenie rozpoczęcia XIV Konkursu: 12 kwietnia 2022.
Nabór wniosków: 12 kwietnia –11 maja 2022.
Ocena formalno-rachunkowa nadesłanych wniosków: 12 maja – 1 czerwca 2022.
Ocena merytoryczna przez Radę Programową ZFF: 2 czerwca – 1 lipca 2022.
Ogłoszenie wyników XIV Konkursu: do 4 lipca 2022.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl