„Stettin/Szczecin – pogranicze kultury” – transgraniczny projekt online

„Polsko-niemiecki transgraniczny projekcie pn. ‘Stettin/Szczecin – pogranicze kultury’” realizowany jest online od 21 lutego do 2 marca. Przez 5 dni 5 filmów opowie o szczecińskich budynkach i instytucjach kultury. A po każdej projekcji odbędzie się dyskusja z udziałem polskich i niemieckich uczestników, kuratorów prezentowanych wystaw, dyrektorów przedstawianych instytucji.

Polskie i niemieckie historyczne oblicze Szczecina zostanie zaprezentowane przez pryzmat kultury, sztuki, architektury, adaptacji zachowanych niemieckich budynków na rzecz kultury, tj. muzeów, galerii sztuki. A także polsko-niemieckie związki miasta, jak jego niemiecka przeszłość rezonuje w polskiej teraźniejszości.

Dowiemy się więcej o zabytkowych budowlach, ich niemieckiej historii, we współczesnym Szczecinie pełniących rolę instytucji kultury związanych ze sztuką: Muzeum Narodowym w Szczecinie, Willi Lentza, Muzeum Techniki, galerii sztuki współczesnej Trafostacja Sztuki. Po ich wnętrzach oprowadzą kuratorzy i kustosze, opowiadając o odbudowie i rewitalizacji budynków oraz pokazując aktualnie prezentowane wystawy. Projekt zwieńczy prezentacja szczecińskiej Katedry wraz z koncertem organowym.

Harmonogram emisji filmów i dyskusji online:

21.02.2022.

godz. 12.00 – film: Muzeum Narodowe w Szczecinie

godz. 13.00 – 15.00 – dyskusja

prelegenci: dr Dariusz Kacprzak, z-ca Dyrektora ds. naukowych, kustosz dyplomowany, dr Szymon Piotr Kubiak, kier. Działu Sztuki Europejskiej 1800-1945, kustosz

22.02.2022.

godz. 12.00 – film: Willa Lentza

godz. 13.00 – 15.00 – dyskusja

prelegenci: Jadwiga Kimber, dyrektor Willi Lentza, Tomasz Wolender, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Marta Kaźmierczak-Gieda, konserwator zabytków

24.02.2022.

godz. 12.00  – film: Muzeum Techniki i Komunikacji

godz. 13.00 – 15.00 – dyskusja

prelegenci: Stanisław Horoszko, dyrektor Muzeum Techniki i Komunikacji, dr Andrzej Wojciech Feliński, kustosz dyplomowany, Jacek Ogrodniczak, kustosz

28.02.2022.

godz. 12.00 – film: Trafostacja Sztuki w Szczecinie

godz. 13.00 – 15.00 – dyskusja

prelegenci: Daria Grabowska, kier. Działu Programowego, Jędrzej Wijas, koordynator ds. wydawniczych, kurator ds. towarzyszących

02.03.2022.

godz. 12.00 – film: Katedra w Szczecinie

godz. 13.00 – 15.00 – dyskusja

prelegenci: Piotr Ostrowski, szczeciński przewodnik, Michał Woźniak, muzyk organista

Projekt jest realizowany we współpracy z Euroregionem Pomerania, dofinansowany dotacją z programu Interreg VA oraz z budżetu państwa.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl