Program Szczecińskiego Festiwalu Bonhoeffera „Ślady”

W dniach 8-14 kwietnia 2024 roku odbędzie się Szczeciński Festiwal Bonhoeffera „Ślady”.

Dietrich Bonhoeffer urodził się 4 lutego 1906 r. w niemieckim Breslau, czyli w dzisiejszym Wrocławiu, jako szóste dziecko w rodzinie. Studia teologiczne odbył w Tybindze i Berlinie. Za pracę pt. „Sanctorum communio” („Świętych obcowanie”) otrzymał tytuł doktora teologii. W 1930 habilitował się, a następnie wyjechał na studia zagraniczne w Union Theological Seminary w Nowym Jorku.

Od przełomu lat 1932 i 1933 Bonhoeffer oddalał się od kariery uniwersyteckiej, poświęcając się pracy duszpasterskiej. Obecnie uważany jest za jednego z najwybitniejszych teologów XX wieku. Był twórcą Seminarium Kaznodziejskiego w Szczecinie Zdrojach, działaczem antynazistowskim. Stał się ofiarą reżymu hitlerowskiego – został uwięziony, a następnie powieszony w obozie koncentracyjnym Flossenbürg 9 kwietnia 1945 roku. W chwili śmierci miał 39 lat.

Myśl teologiczna Bonhoeffera, wraz z rozważaniami na temat „bezreligijnego chrześcijaństwa”, którym męczeńska śmierć teologa nadała jeszcze głębszą wymowę, wywarła istotny wpływ na powojenną teologię w Wielkiej Brytanii i Ameryce, a także na polskich intelektualistów i działaczy opozycji, takich jak Stanisław Barańczak czy Jacek Kuroń oraz na twórczość Tadeusza Różewicza.

 
PROGRAM

8 kwietnia godz. 19.00
Teatr Polski

Tadeusz Słobodzianek, „Historia Jakuba”
Dyskusja po spektaklu z reżyserem, prowadzenie o. Tomasz Dostatni.

9 kwietnia godz. 19.00
Kościół Świętej Trójcy, Łasztownia

Debata Ślady Dietricha Bonhoeffera na Pomorzu Zachodnim: Daniel Kalinowski, Paweł Migdalski, Sławomir Sikora. Prowadzenie: Sławomir Iwasiów.
Myśli z Tegel. Czyta: Wiktor Zborowski.

10 kwietnia godz. 19.00
Morskie Centrum Nauki

Polski kształt dialogu

Rozmowa o biografii i twórczości Józefa Tischnera: Wojciech Bonowicz, Tadeusz Gadacz, Alfred Wierzbicki. Prowadzenie: Andrzej Skrendo.

11 kwietnia
Kampus Piastów
Biblioteka Międzywydziałowa

godz. 10.00-11.00
Panel dyskusyjny „Dietrich Bonhoeffer poetów polskich”: Piotr Bogalecki, Jarosław Płuciennik, Paweł Próchniak. Prowadzenie: Jerzy Madejski.

11.15-12.15
Panel dyskusyjny „Nauka chodzenia”: ks. Andrzej Draguła, Tadeusz Gadacz, ks. Alfred Wierzbicki. Prowadzenie: Jaromir Brejdak.

12.30-14.00
Emisja filmu Michała Majerskiego pt. „Ruch oporu na Pomorzu”.
Po emisji dyskusja z reżyserem, prowadzi Paweł Dziel.

godz. 19.00
Teatr Polski

Dietrich Bonhoeffer w PRL (i w wolnej Polsce). Debata z okazji 79. rocznicy śmierci teologa i duchownego: Adam Michnik, Zbigniew Nosowski, Michał Paziewski. Prowadzenie: Maciej Kowalewski.

12 kwietnia godz. 19.00
Teatr Polski

Sztuka zaangażowana. Dyskusja panelowa: Stanisław Ruksza. Agata Zbylut, Adam (Łona) Zieliński. Prowadzenie: Inga Iwasiów.

13 kwietnia godz. 19.00
Teatr Polski

Po stronie dialogu. Debata z okazji rocznicy śmierci Szewacha Weissa: Elżbieta Cherezińska, o. Tomasz Dostatni. Prowadzenie: Andrzej Skrendo.

14 kwietnia godz. 19.00
Teatr Polski

Motion Trio – koncert

Organizatorzy: Teatr Polski w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Morskie Centrum Nauki. Współpraca: Dominikanie w Szczecinie, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Szczecinie.

Pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl