Naukowcy z US z nagrodą w konkursie „Książka Historyczna Roku”

Prof. Ryszard Tomczyk i dr Barbara Patlewicz z Uniwersytetu Szczecińskiego otrzymali nagrodę za książkę Cmentarz Janowski we Lwowie. Polskie dziedzictwo narodowe (tom I i II).  Publikacja naukowców z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych została uznana za najważniejszą historyczną książkę roku w kategorii „Najlepszej książki naukowej poświęconej dziejom Polski i Polaków w XX wieku”.

Szczecińscy naukowcy zostali nagrodzeni w prestiżowym konkursie „Książka Historyczna Roku” o nagrodę im. Oskara Haleckiego.

W tegorocznej, dziesiątej edycji konkursu do trzeciego etapu zakwalifikowanych zostało 20 książek spośród 108 nadesłanych przez wydawnictwa i rektorów szkół wyższych. Od 2 do 31 października br. odbywało się również głosowanie internetowe na stronie www.ksiazkahistorycznaroku.pl. Prawidłowych głosów oddano łącznie 7553, a praca naukowców z US otrzymała 2948 głosów.

Wyboru dokonywało jury w składzie:
– Instytut Pamięci Narodowej: prof. dr hab. Antoni Dudek, dr hab. Jan Jacek Bruski
– Polskie Radio S.A.: prof. dr hab. Andrzej Nowak, prof. dr hab. Wojciech Roszkowski
– Telewizja Polska S.A.: prof. Mieczysław Ryba, dr Piotr Gontarczyk
– Narodowe Centrum Kultury: prof. dr hab. Jan Rydel, dr hab. Bożena Szaynok

Trzeba bezstronnie uznać wysiłek twórców recenzowanego dzieła za wręcz heroiczny. Polegał on w pierwszym rzędzie na dotarciu do archiwaliów przechowywanych we Lwowie, ale z reguły nieudostępnianych polskim badaczom (…) Poza tym przeprowadzono solidne badania terenowe in situ, pozyskując dokumentację wszystkich zachowanych dziś obiektów sepulkralnych na janowskiej nekropolii (…) Żmudna kwerenda zaowocowała gruntownym studium odsłaniającym genezę, dzieje i współczesność wspomnianej nekropolii. Trud i determinacja Autorów przysporzyły polskiej nauce i kulturze pomnikowe dzieło o trwałych walorach poznawczych. Książka Cmentarz Janowski we Lwowie, zasługuje na pełne uznanie, ponieważ uratowano w niej setki życiorysów osób wcale nie z tzw. pierwszej ligi życia społecznego Lwowa, ale godnych szacunku z tytułu pełnionych niekiedy prozaicznych funkcji, bez których życie codzienne nie może się obejść. Ukazano nadto bogatą panoramę wydarzeń polityczno-wojskowych, epizodów ze świata kultury i nauki, sportu i rekreacji, Kościoła katolickiego, w których uczestniczyli ludzie pochowani po śmierci na Cmentarzu Janowskim. Nie pominięto bynajmniej obrazów odnoszących się do tragedii rodzinnych, czy ofiar tzw. wypadków losowych. Niemało miejsca poświęcono bohaterom narodowym walczącym o wolność Ojczyzny w różnych epokach historycznych – pisał w recenzji ks. prof. dr. hab. Józef Wołczański.

Dr Barbara Patlewicz i prof. dr hab. Ryszard Tomczyk są pracownikami Zakładu Badań i Analiz Wschodnich US.  Nagrodzona w konkursie publikacja powstała w ramach projektu Lapides calambunt. Cmentarz Janowski we Lwowie. Polskie dziedzictwo narodowe finansowanego w ramach konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MNiSW.

Wręczenie nagród laureatom odbyło się 23 listopada br. w siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl