Nagroda Marszałka „Jantar” dla pisarzy z Pomorza Zachodniego od 2020 roku

Od 2020 roku pisarzom z naszego regionu będzie przyznawana Nagroda Literacka Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Jantar”. Autor najlepszej książki roku otrzyma statuetkę oraz 10 tys. zł.

Pomorze Zachodnie będzie miało swoją nagrodę literacką. To efekt wielu lat starań, rozmyślań i dyskusji. Świat twórców literatury nie miał swojego wyróżnienia, stąd decyzja, abyśmy już od przyszłego roku mogli wypełnić tę próżnię – mówił podczas dzisiejszego spotkania z dziennikarzami marszałek Olgierd Geblewicz.

Nagroda będzie przyznawana co roku za książki wydane w roku poprzedzającym i obejmie dzieła literackie bez podziałów gatunkowych: tomy prozy, poezji, reportażu, biografii, esej i szeroko rozumianą humanistykę o walorach literackich. Na wyróżnienie mogą liczyć tylko pisarze mieszkający na Pomorzu Zachodnim lub z nim związani. Zgłoszenia będą mogli nadsyłać sami autorzy, wydawcy, biblioteki regionalne i lokalne oraz instytucje kultury.

Za organizację konkursu odpowiedzialna będzie Książnica Pomorska w Szczecinie. – To dla mnie duże święto – powiedział dyrektor instytucji Lucjan Bąbolewski. Wśród zadań na najbliższy czas są m.in. stworzenie oprawy graficznej oraz projektu statuetki.

Nazwisko autora najlepszej książki roku będziemy poznawać jesienią każdego roku, a wręczenie nagrody nastąpi podczas kolejnych edycji Festiwalu Czytania „Odkrywcy Wyobraźni”.

Nabór do pierwszej edycji konkursu potrwa do końca lutego 2020 roku. Laureatów wybierać będzie pięcioosobowe jury w składzie:

Halina Lizińczyk – długoletnia szefowa redakcji literackiej Polskiego Radia w Szczecinie, autorka wielu recenzji i szkiców literackich publikowanych na łamach prasy. Obecnie na emeryturze, lecz aktywna zawodowo.

Anna Łozowska-Patynowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, stopień naukowy otrzymała na Uniwersytecie Gdańskim, autorka publikacji związanych z polską literaturą współczesną, mieszka w okolicach Kołobrzegu.

Piotr Krupiński –  dr hab. nauk humanistycznych Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie Literaturoznawstwa, laureat Zachodniopomorskiego Nobla  za monografię literacką.

Tomasz Mizerkiewicz – prof. dr hab., pracownik naukowy Uniwersytetu im .Adama Mickiewicza w Poznaniu, dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, badacz literatury polskiej XX i XXI wieku, krytyk literacki komentujący współczesną, polską literaturę.

Leszek Szaruga – prof. dr hab., od lat związany ze Szczecinem, wieloletni wykładowca na Uniwersytecie Szczecińskim (obecnie pracuje na Uniwersytecie Warszawskim), ceniony krytyk literacki, prozaik, poeta i tłumacz.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl