Kochasz Szczecin? Wyraź uczucia wierszem

13:23
Szczecin (widok z góry)

Związek Literatów Polskich organizuje Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Józefa Bursewicza „O Złotą Metaforę” Szczecin 2016. Konkurs został ogłoszony z okazji Zachodniopomorskiej Wiosny Poezji. Można wzbogacić się o nagrodę w dwóch kategoriach: „Złota Metafora” i „Metafora Szczecińska”. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat.

Termin przesyłania prac na konkurs upływa w dniu 04.04.2016 r. Prace należy przesłać na adres: Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie, 70-482 Szczecin, al. Wojska Polskiego 90, z dopiskiem: Konkurs – im. Józefa Bursewicza „O Złotą Metaforę” lub „O Metaforę Szczecińską”. Należy pamiętać, aby do przesłanych prac dołączyć oświadczenie zgody na publikację.

Regulamin konkursu oraz zgoda na publikację prac znajdują się w załączniku do tej wiadomości.

Na konkurs należy przesłać 3 wiersze w czterech egzemplarzach i każdy wiersz nie może przekraczać 23 wersów. Jeden autor może nadesłać prace w dwóch kategoriach. „O Złotą Metaforę” ma charakter otwarty, bez wymagań tematycznych. Z kolei „O Metaforę Szczecińską” dotyczy tematyki odnoszącej się do miasta Szczecina.

Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 22 maja 2016 roku w Szczecinie, w czasie Koncertu Poetyckiego, o czym laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie, emailem lub listownie.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. 261 45 53 78.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin