Zmieniła się organizacja ruchu na trasie Szczecin – Świnoujście

Wczoraj zmieniona została organizacja ruchu na autostradzie A6 Szczecin Dąbie – Rzęśnica. Ruch pojazdów został skierowany na jezdnię w stronę Świnoujścia przez nowo wykonaną przewiązkę w rejonie węzła Rzęśnica.

W przyszłym tygodniu planowane jest rozpoczęcie robót bitumicznych – wykonywanie brakującej warstwy ścieralnej na jezdni w stronę Szczecina – informuje Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. – W czerwcu zasadnicze elementy robót drogowych powinny zostać zakończone, wówczas ruch na tym odcinku ma się odbywać już dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu w każdą stronę.

Dokończenie przebudowy autostrady A6 na odcinku Szczecin Dąbie-Rzęśnica po poprzednim wykonawcy (był nim Energopol Szczecin) zostało podzielone na mniejsze zadania. W pierwszej kolejności kończone są roboty drogowe. Ruszył już przetarg na dokończenie przejścia dla zwierząt wraz z ogrodzeniem, a wkrótce ogłoszone zostaną dwa ostatnie postępowania przetargowe: na nasadzenia i wykonanie bramownicy dla oznakowania przed węzłem Rzęśnica. Wszystkie prace związane z przebudową A6 Szczecin Dąbie – Rzęśnica mają zostać zakończone jeszcze w tym roku.

trasa Szczecin Świnoujście organizacja ruchu zmiana
Fot. Materiały GDDKiA

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl