Zachodnia Obwodnica Szczecina: tunel pod Odrą zostanie wydłużony do 5 km

Szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że Ministerstwo Infrastruktury zwiększyło budżet na prace przygotowawcze dla Zachodniej Obwodnicy Szczecina o 10 mln zł. Dzięki temu będą mogły zostać dokończone prace projektowe nad wydłużeniem tunelu pod Odrą z 3,5 km do 5 km.

Zwiększenie budżetu z 14,6 mln zł do 24,5 mln zł umożliwi zawarcie aneksu do umowy z wykonawcą dokumentacji i badań podłoża. Zachodnia Obwodnica Szczecina w ciągu drogi S6 ma zostać zbudowana w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Zachodnia Obwodnica Szczecina tunel wydłużenie
Fot. Materiały szczecińskiego oddziału GDDKiA

Uzyskana dla inwestycji decyzja środowiskowa określa długość tunelu pod Odrą w ciągu Zachodniej Obwodnicy Szczecina na minimum 3,5 km. Po dokładnym przeanalizowaniu kwestii kolizji z infrastrukturą przemysłową, drogami i liniami kolejowymi w rejonie Polic, zdecydowano, że najlepszym rozwiązaniem będzie wydłużenie tunelu drążonego o 1,5 km. – Zgodnie z wybranym rozwiązaniem tunel będzie się rozpoczynał zaraz za węzłem Police, który zlokalizowany będzie w rejonie przecięcia ulic Piotra i Pawła oraz Kuźnickiej przy Zakładach Chemicznych w Policach – informuje Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA. – Tunel będzie przechodził pod infrastrukturą przemysłową, linią kolejową, drogą wojewódzką nr 114 i rzeką Odrą, wychodząc po drugiej stronie rzeki w rejonie miejscowości Święta.

Zachodnia Obwodnica Szczecina tunel wydłużenie
Fot. Materiały szczecińskiego oddziału GDDKiA

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl