Wybrano wykonawcę przebudowy ul. Hożej w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin poinformował, że wykonawcą przebudowy ul. Hożej będzie firma Strabag.

Inwestycja obejmie przebudowę wraz z rozbudową ul. Hożej na odcinku od ul. Piaskowej do skrzyżowania z ul. Bogumińską, a także rozbudowę ul. Piaskowej (pomiędzy ul. Hożą, a ul. Ostrowską) na odcinku stu dziewięćdziesięciu metrów od istniejącego zjazdu w ciągu ul. Hożej.

W ramach prac poszerzona zostanie istniejąca jezdnia ul. Hożej do szerokości 3,25 m dla każdego pasa ruchu, wraz z wykonaniem połączenia ul. Bogumińskiej z istniejącym odcinkiem chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ul. Łącznej. Zbudowany zostanie także obustronny chodnik oraz jednostronna, dwukierunkowa ścieżka rowerowa. W ramach inwestycji mają powstać także stanowiska postojowe dla samochodów osobowych.

Projekt przewiduje też poszerzenie do szerokości 5,0 metrów odcinka ul. Piaskowej, łączącego ul. Hożą z ul. Ostrowską. Inwestycja obejmie również wykonanie odwodnienia drogi i budowę przystanków autobusowych.

Zgodnie ze złożoną ofertą, koszt zadania wyniesie 18 864 457,81 zł brutto. Termin realizacji inwestycji przez firmę Strabag to maksymalnie szesnaście miesięcy od dnia podpisania umowy.

Autor: KR szczecin@infoludek.pl