Wybrano firmę, która dokończy roboty drogowe na obwodnicy Wałcza

Szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że roboty drogowe na trasie głównej obwodnicy Wałcza w ciągu drogi ekspresowej S10 dokończy firma PORR S.A. 

Opiewająca na 87,3 mln zł oferta złożona przez firmę PORR była najniższą z czterech złożonych w przetargu. Przyszły wykonawca zobowiązał się również do skrócenia czasu realizacji inwestycji do pięciu miesięcy.

Pozostałe firmy biorące udział w przetargu mają teraz 10 dni na złożenie ewentualnych odwołań. Dokumentację postępowania skontroluje także Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Jeśli nie zostaną stwierdzone żadne uchybienia, to GDDKiA podpisze umowę z wykonawcą.

obwodnica Wałcza dokończenie wykonawca
Fot. Materiały GDDKiA

Na większości przebiegu drogi pozostała do wykonania sama warstwa ścieralna nawierzchni. Tylko na fragmencie pomiędzy węzłami Wałcz Zachód i Wałcz Północ nie są gotowe również niższe warstwy bitumiczne. Na początkowym odcinku obwodnicy wykonawca będzie musiał dokończyć brakujące elementy odwodnienia. Zakres prac w ramach inwestycji obejmuje także roboty przy obiektach mostowych w ciągu obwodnicy.

Dokończenie robót na obwodnicy zostało podzielone na mniejsze przetargi według asortymentów pozostałych do wykonania prac. Jesteśmy w trakcie procedur przetargowych dla pozostałych przetargów – informuje Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA. – Udostępnienie drogi do ruchu planowane jest do końca 2020 roku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl