Będą zmiany na ulicy Zaleskiego

Od wtorku 26 października br., do ruchu zostanie włączona ul. Zaleskiego na odcinku od ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego.

To kolejny etap otwierania ulic w ramach budowanego Węzła Łękno. We wtorek 26 października br., w ciągu dnia, włączony do ruchu zostanie odcinek ul. Zaleskiego od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza, przez przejazd kolejowy, do skrzyżowania z al. Wojska Polskiego. Na skrzyżowaniu ul. Zaleskiego z al. Wojska Polskiego otwarte zostaną oba wloty – prawoskręty. Pozostała część tymczasowej organizacji ruchu pozostaje bez zmian.

Autobus wraca na Traugutta

Przypominamy, że od soboty 23 października przywrócona zostanie stała trasa linii 67 przebiegająca przez al. Wojska Polskiego i ul. Traugutta (węzeł Łękno).

  • Przywrócone zostanie funkcjonowanie przystanków „Bogumiły” i „Poniatowskiego” w stałych lokalizacjach. Przystanki tymczasowe „Plac Gałczyńskiego”, „Gorkiego” i „Poniatowskiego” ulegną likwidacji.
  • Przystanki „Karłowicza” nie będą przez linię 67 obsługiwane.
  • Przystanki na przebudowywanym węźle Łękno zostaną uruchomione w terminie późniejszym. Do czasu ich uruchomienia przejazd przez węzeł Łękno odbywać się będzie bez zatrzymania, po jezdniach al. Wojska Polskiego (nie po torowisku).

Przejazd ul. Traugutta nie będzie dostępny dla ruchu samochodowego.

O inwestycji

Węzeł Łękno to jedna z największych i ważniejszych do zrealizowania inwestycji drogowych w tej perspektywie unijnej. Projekt obejmuje budowę kolejnego fragmentu tzw. Trasy Średnicowej (od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do Alei Wojska Polskiego), przebudowę linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni oraz budowę skrzyżowania przy Alei Wojska Polskiego. Docelowo węzeł pełnić będzie funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Całkowity koszt prac to ok. 140 mln zł brutto. Wykonawcą jest konsorcjum firm: ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.; ROVERPOL SP. Z O.O. Nadzór nad inwestycją sprawuje Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin.

Projekt pn: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie, otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wysokość dofinansowania to 73 000 000 zł.

Roboty branży kolejowej objęte zostały dofinansowaniem w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351″ finansowanego z działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Wartość dofinansowania wynosi 12 832 309 zł.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl