Utrudnienia dla kierowców po majówce

Już po długim weekendzie kierowcy mogą spodziewać się utrudnień. W związku ze sprzyjającą pogodą rozpoczną się prace związane z wymianą nawierzchni. Pierwsza na liście znajduje się ulica Gryfińska.

Jak podaje ZDiTM roboty drogowe polegające na wymianie nawierzchni bitumicznej rozpoczną się w niedzielę, 6 maja br., po godzinie 21:00. Prace będą odbywać się w godzinach wieczornych i nocnych (od godz. 18:00 do godz. 6:00).

Remontem zostanie objęty odcinek od ulicy Struga do wiaduktu na ulicy Batalionów Chłopskich. W ramach prac planowane jest frezowanie nawierzchni, regulacja infrastruktury podziemnej, ułożenie warstwy wiążącej, siatki szklano-węglowej, która pozwoli na dłuższe użytkowanie nawierzchni i zminimalizuje jej pęknięcia oraz warstwy ścieralnej.

Ulica będzie przejezdna, jednak utrudnień można spodziewać się na przykład ze względu na odkryte urządzenia podziemne. Jeśli pogoda nie pokrzyżuje planów, prace powinny potrwać około tygodnia.

To nie koniec utrudnień

Po ulicy Gryfińskiej prace zostaną przeniesione na ulicę Kaszubską, Jana z Kolna oraz 26 Kwietnia.

Drogowców w tym roku będzie można również spotkać między innymi na ulicy:

  • Leszczynowej,
  • alei Bohaterów Warszawy,
  • Sikorskiego,
  • Cyryla i Metodego,
  • Gdańskiej,
  • Rydla,
  • Szosie Stargardzkiej.

Remontowane będą najbardziej zniszczone odcinki wyżej wymienionych ulic. Prace prowadzone będą w taki sposób, aby uciążliwość dla kierowców była jak najmniejsza, tam gdzie to możliwe w nocy i po szczycie komunikacyjnym.

Prace wykona firma Strabag w ramach zawartej umowy na bieżące utrzymanie dróg.

Autor: Infoludek szczecin@infoludek.pl