Ulica Grota Roweckiego w Szczecinie już przejezdna

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie poinformował o zakończeniu prac na ulicy Grota Roweckiego. Odbiory jeszcze trwają, ale przebudowaną drogą można już jeździć.

Zrealizowane zadanie ma poprawić jakość poruszania się w tej okolicy pieszych, pasażerów komunikacji miejskiej oraz kierowców.

Prace były prowadzone na odcinku od skrzyżowania z ul. Waleriana Łukasińskiego do skrzyżowania z ul. Stanisława Ignacego Witkiewicza. Przebudowane zostały drogi, zjazdy, miejsca postojowe i ciągi piesze wraz z odwodnieniem. Zakres prac objął też budowę elementów uspokojenia ruchu oraz remont kładki dla pieszych zlokalizowanej nad rurociągiem ciepłowniczym wraz z dostosowaniem jej dla osób niepełnosprawnych.

W ramach inwestycji powstała jezdnia o nawierzchni asfaltowej o szerokości 6,50 m, a wszystkie skrzyżowania wzdłuż ul. Grota-Roweckiego zostały wyniesione ponad powierzchnię jezdni (ma to pomóc w uspokojenia ruchu). Po południowej stronie ul. Witkiewicza pojawił się brakujący fragment chodnika oraz przejście dla pieszych, a chodnik w okolicy remontowanej kładki doprowadza do niej pieszych od strony ul. Tadeusza Kutrzeby i od strony przystanku autobusowego „Roweckiego”.

Wzdłuż ul. Grota-Roweckiego po zachodniej stronie ulicy został wykonany chodnik o szerokości 2,50 m z kostki betonowej w kolorze szarym, natomiast po wschodniej stronie ulicy ciąg pieszy w okolicy ul. Dwernickiego o szerokości 2 m, prowadzący do stanowisk postojowych. Z kolei przy ul. Chłopickiego chodnik o szerokości 1,5 m jest doprowadzony do projektowanych zatok postojowych. Powstało także 127 stanowisk postojowych (w tym 8 dla osób niepełnosprawnych).

Warta blisko 7,3 mln zł inwestycja uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą prac była firma Ben-Bruk.

ZDiTM w Szczecinie zapowiada także, że w najbliższym czasie na swoje stałe trasy powróci komunikacja miejska kursująca w tym rejonie.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl