Taryfa przystankowa w szczecińskiej komunikacji miejskiej? Jest odpowiedź miasta

Interpelację w sprawie wprowadzenia taryfy przystankowej w komunikacji miejskiej przesłał do Prezydenta Szczecina radny Przemysław Słowik z klubu Koalicji Obywatelskiej.

W swoim piśmie Przemysław Słowik przypomniał, że Szczecin zainwestował kilka lat temu ponad 50 mln złotych na centralny system komunikacji miejskiej, dzięki czemu wszystkie pojazdy komunikacji miejskiej są wyposażone w elektroniczne kasowniki. Jego zdaniem, miasto nie wykorzystuje jednak wszystkich możliwości jakie daje system elektronicznych kasowników. Chodzi konkretnie o wprowadzenie taryfy przystankowej, która mogłaby funkcjonować równocześnie z obecną taryfą czasową. Takie rozwiązanie promuje dłuższe przejazdy (cena maleje za każdy kolejny przystanek) i nie naraża pasażera na nadpłatę, w przypadku gdy chce przejechać tylko jeden przystanek. Dodatkowo, jeśli podróżny przesiada się maksymalnie trzy razy, a przesiadka nie przekroczy 20 minut, wszystkie przejazdy są traktowane jako jeden. Radny podaje przykład Poznania, gdzie po pierwszym roku od wprowadzenia taryfy przystankowej, odnotowano 8-procentowy wzrost wpływów ze sprzedaży biletów. „W przypadku Szczecina, wzrost o 8% w stosunku do obecnych wpływów oznaczałby ponad 6 mln złotych dodatkowych przychodów. Przy jednoczesnych niskich kosztach wdrożenia taryfy przystankowej, ponieważ infrastruktura do jej wprowadzenia jest już zakupiona. Pozostaje tylko kwestia odpowiedniego oprogramowania” – argumentuje Przemysław Słowik. Swoją interpelację radny kończy pytaniem o termin wprowadzenia przez Gminę Miasto Szczecin taryfy przystankowej w komunikacji miejskiej.

W imieniu Piotra Krzystka odpowiedzi na interpelację udzieliła Anna Szotkowska, zastępca Prezydenta Szczecina. Zwraca ona uwagę, że „wprowadzenie alternatywnych form systemu taryfowego jest procesem wieloetapowym wymagającym analiz, weryfikacji rozwiązań technicznych czy też testów funkcjonowania takiego rozwiązania”. Poinformowała, że miasto Szczecin zleciło w 2017 roku przeprowadzenie wstępnej analizy (między innymi pod kątem możliwości wprowadzenia taryfy przystankowej) Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Szczecinie. W przedstawionym miastu opracowaniu wskazano kilka przeszkód dotyczących ewentualnego wprowadzenia taryfy przystankowej. Są wśród nich m.in. różnorodna gęstość przystanków w poszczególnych obszarach miasta oraz duże różnice w odległościach pomiędzy przystankami (od 1,92 km aż do 6,08 km). „Wybierając poszczególny system taryfowy do wdrożenia należy mieć na uwadze szerokie spektrum możliwości poszczególnych rozwiązań, jak też lokalną specyfikę danego systemu transportowego. Nie zawsze bowiem taryfa sprawnie działająca na innym obszarze, ma szanse pełnego wdrożenia na obszarze macierzystym. Istotne jest również, aby planując wdrażanie nowych rozwiązań taryfowych, mieć na uwadze planowane w kolejnych latach zmiany w systemie transportu publicznego obszaru – np. wprowadzenie nowych gałęzi transportu (kolej miejska itp.). W związku z powyższym proponowane w analizie rozwiązania będą w bieżącym roku przedmiotem dalszych prac” – podsumowała Anna Szotkowska.

Na razie nie wiadomo więc kiedy (i czy w ogóle) w szczecińskiej komunikacji miejskiej zostanie wprowadzona taryfa przystankowa.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl