Ruszyły prace na Moście Cłowym. Pełna przejezdność w lipcu 2017 roku

12:46

Trwają przygotowania do demontażu przęseł na Moście Cłowym oraz ostatnie uzgodnienia i prace projektowe związane z rozbiórką. Część nośna obiektu zostanie usunięta jeszcze w tym roku.

W ramach podpisanej z firmą Vistal umowy planowany jest następujący zakres prac:

· Rozbiórka istniejących przęseł kablobetonowych

· Remont przyczółków i podpór

· Wykonanie i montaż nowych przęseł o konstrukcji zespolonej

· Wykonanie robót nawierzchniowych na obiekcie i dojazdach

· Wykonanie wyposażenia na obiekcie

Na moście demontowane jest oświetlenie, barierki, dylatacje i inne urządzenia. Aby zmniejszyć ciężar przęseł frezowana będzie także jezdnia. Następnie w jezdni wykonane zostaną otwory technologiczne oraz zamontowany będzie szereg elementów umożliwiających rozbiórkę i opuszczanie przęseł. Po takim przygotowaniu wykonawca przystąpi do ich demontażu. Będzie to skomplikowane przedsięwzięcie, wymagające specjalistycznych obliczeń. W pierwszej kolejności, podparte zostanie przęsło, które uległo awarii. Następnie w całości usunięte będzie przęsło środkowe. Będzie ono w podniesione, wysunięte i spuszczone na specjalny ponton. Dwie pozostałe części zostaną pocięte podłużnie i poprzecznie i także opuszczone.

Po realizacji tej części umowy fachowcy przystąpią do prac naprawczych i konserwacyjnych na filarach i przyczółkach. Przekazanie projektu wykonawczego i budowlanego obiektu ma nastąpić do końca stycznia.

Przygotowane w 9 częściach stalowe konstrukcje przypłyną do Szczecina z Gdyni. Z uwagi na wymagany, krótki czas remontu i wykorzystanie istniejących podpór zdecydowano się na odtworzenie istniejących przęseł jako konstrukcji zespolonej o wyglądzie podobnym do poprzedniej. W przekroju poprzecznym ustrój nośny składa się z trzech skrzynek stalowych o wymiarach podobnych do oryginału i płyty żelbetowej współpracującej. Konstrukcja została zaprojektowana tak, aby można było ją zmontować z wykorzystaniem transportu wodnego.

Program Funkcjonalno-Użytkowy remontu wykonało „Konsultacyjne Biuro Projektowe Krzysztof Żółtowski”. PFU zawiera opis techniczny sposobu przeprowadzenia remontu wraz ze wskazaniem materiałów konstrukcyjnych i wyposażenia, jakie należy użyć podczas prac.

Wykonawcą jest VISTAL GDYNIA S.A.. Umowa została podpisana 5 września na kwotę 18 679 527 zł . Pełna przejezdność mostu ma być umożliwiona do 31 lipca 2017 roku, a na wykonanie całego przedmiotu umowy firma ma 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W maju awarii uległy stalowe cięgna sprężające umieszczone w opasce żelbetowej, wykonanej pomiędzy belkami. Zniszczeniu uległa część cięgien w przęśle od strony centrum, pasmo po stronie południowej. Dodatkowo stwierdzono zarysowania poprzecznicy i pęknięcie opaski żelbetowej. Most został zamknięty dla ruchu kołowego i pieszego.

Obiekt zlokalizowany jest nad rzeką Regalicą został oddany do użytku w 1960 r. Powstał na miejscu starego mostu stalowego, zniszczonego podczas wojny. Konstrukcja mostu jest kablobetonowa, trójprzęsłowa o schemacie belki ciągłej przegubowej. Całkowita długość mostu wynosi 204,85, a szerokość 18.80 m, w tym jezdnia ma szerokość 12,0 m, a chodniki 3,40 m.

Źródło: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie