W związku z przebudową, 6 lipca br. planowane jest zamknięcie przeprawy dla ruchu kołowego oraz zmiany w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej.

Obiekt stanowi bezkolizyjną przeprawę dla ruchu kołowego oraz pieszego w ciągu ul. Hożej nad torami kolejowymi linii nr 406 (łącząca Szczecin z Trzebieżą). Ze względu na liczne uszkodzenia konstrukcji, niską klasę nośności oraz konieczność dostosowania szerokości jezdni (przęsło środkowe z 10,35 m na 14,46 m) i chodników do obowiązujących przepisów, zaprojektowano jego rozbudowę.

Zakres prac obejmuje:

  • rozbiórkę górnych elementów wiaduktu (wyposażenie, chodniki, jezdnia, elementy konstrukcyjne) do poziomu istniejących łuków betonowych,
  • wzmocnienie łuków poprzez wprowadzenie dodatkowego zbrojenia,
  • nadbudowę górnych elementów konstrukcyjnych wiaduktu,
  • stworzenie nowej płyty żelbetowej,
  • wykonanie niezbędnego wyposażenia obiektu (kapy chodnikowe, nawierzchnie, dylatacje, bariery, balustrady, itp.),
  • zwiększenie wymiarów istniejących fundamentów i zastosowanie mikropali,
  • wykonanie murków oporowych wzdłuż linii kolejowej, ukształtowanie skarp oraz ich umocnienie w rejonie oddziaływania wiaduktu.

Projekt nie przewiduje zmian w istniejącej linii kolejowej. Korekcie ulegną jedynie skarpy wykopu przy wiadukcie kolejowym.

Rozpoczęcie prac oznaczać będzie tymczasowe zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej. Projekt zakłada zamknięcie dojazdów do wiaduktu od strony ul. Hożej oraz Zgorzeleckiej dnia 6 lipca. Ruch pieszych na wymienionym odcinku zostanie zachowany. Powstanie tymczasowa przeprawa nad linią kolejową za pomocą kładki drewnianej opartej na istniejącej konstrukcji. Wraz z postępem robót kładka będzie przemieszczana tak, aby umożliwić pieszym bezpieczne przejście bez zatrzymywania prac budowlanych. Tymczasowa przeprawa posiadać będzie szerokość min. 1,5 m i zostanie obustronnie ograniczona balustradami.

W związku z zamknięciem dla ruchu wiaduktu w ciągu ul. Hożej od 6 lipca wprowadzone zostaną następujące zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej:

1. Linie 58 i 59 kursują częściowo zmienioną trasą od ul. Wilczej, ulicami Komuny Paryskiej, Rugiańską, Lubeckiego, Blizińskiego (z powrotem Konarskiego), Ludową, Dębogórską, Grzymińską, Studzienną wg specjalnego rozkładu jazdy. Powrót kursów relacji skróconej Studzienna – Plac Rodła przez ul. Robotniczą. Obowiązują wszystkie przystanki na trasie objazdu, dodatkowo zostaną uruchomione przystanki: Ludowa na ul. Blizińskiego, Studzienna na ul. Studziennej w kierunku ul. Grzymińskiej. Nieczynne dla linii będą przystanki „Komuny Paryskiej” (kier. Gocław), „Jana z Czarnolasu”, „Hoża”, „Żelazna”.

2. Linia 523 kursuje częściowo zmienioną trasą od ul. Przyjaciół Żołnierza, ulicami Komuny Paryskiej, Rugiańską, Lubeckiego, Konarskiego, Ludową, Dębogórską wg normalnego rozkładu jazdy. Nieczynne dla linii będą przystanki: „Komuny Paryskiej” (kier. Gocław), „Jana z Czarnolasu”, „Hoża”, „Żelazna”, „Robotnicza 5”. Dodatkowo zostanie uruchomiony przystanek „Golisza” w obu kierunkach.

3. Na linii 524 dotychczasowy kurs w relacji Police Zajezdnia/Police Jasienica – Pomorzany Dobrzyńska przez ul. Wiszesława realizowany przez ul. Bogumińską z pominięciem ul. Wiszesława. Godzina odjazdu z pętli „Police Zajezdnia” (3:05) pozostaje bez zmian.

Wykonawcą jest konsorcjum firm KOWAL Sp. z o.o. i NIWA Szczecin Sp. z o.o.

Koszt robót to 5 286 304,58 zł.

Źródło: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie