Remont alei Wyzwolenia w Szczecinie

13:40
ulica Wyzwolenia (chodnik)

Wyzwolenia.jpg

29 lipca br. nastąpiło przekazanie placu budowy, a prace rozpoczną się 8 sierpnia od rozbiórki chodnika przy placu Żołnierza. Piesi mogą spodziewać się utrudnień, jednak przejście będzie możliwe przez cały czas trwania remontu. 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje odcinek od ul. Rayskiego do pl. Żołnierza, po stronie zachodniej, a dokładniej:

– budowę drogi rowerowej,

– przebudowę istniejących chodników,

– przebudowę przystanków komunikacji miejskiej,

– wykonanie elementów małej architektury,

– remont nawierzchni jezdni zachodniej,

– przebudowę przejść dla pieszych, tam gdzie jest to konieczne,

– regulację wysokościową istniejącej infrastruktury technicznej,

– budowę miejsc parkingowych.

W ramach przebudowy wyremontowany będzie chodnik i wykonana zostanie droga rowerowa o nawierzchni asfaltowej. Będzie ona wygodną kontynuacją już istniejących ścieżek. Dla cyklistów pojawi się 28 stojaków rowerowych i 7 podpórek. Dla pieszych udogodnieniem będą ławki.

Na odcinku od placu Rodła do placu Żołnierza wzdłuż ulicy przygotowane będą miejsca postojowe równoległe do jezdni. Dzięki zwężeniu jezdni do 9,25 m (skrajny pas o szerokości 3,25 m i 2 pasy o szerokości 3,00 m) wygospodarowana będzie przestrzeń miejsc parkingowych o szerokości 2,5 m, drogi rowerowej o szerokości 2m i chodnika o szerokości min. 2,4 m oraz opasek bezpieczeństwa. Na odcinku od Rayskiego do placu Rodła parkowanie będzie skośne.

W ramach prac wyremontowana będzie nawierzchnia jezdni i przebudowane zostaną przystanki komunikacji miejskiej. Na „Plac Rodła „LOT”” oraz „Plac Żołnierza Polskiego”, pojawią się także wiaty. Dzięki zastosowaniu krawężników ułatwiających postój autobusów niskopodłogowych wygodniej będzie osobom niepełnosprawnym.

W okolicy przystanków oraz skrzyżowań na chodnikach zostanie wykonane oznakowanie dla osób niedowidzących oraz płyty wskaźnikowe na przejściu dla pieszych na pl. Rodła po stronie wschodniej, aby zachować ciągłości ruchu i pomóc im w ten sposób odnaleźć bezpieczną drogę osobom niedowidzącym.

Prace wykonuje firma Eurovia Polska S.A. za kwotę 3 436 272,29 złotych. Wykonawca na realizację zadania ma 150 dni od dnia podpisania umowy, czyli do 19 grudnia 2016 r.

Źródło: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie