„Przerzutka na SDG”, czyli spotkanie w ramach kampanii na rzecz zrównoważonego rozwoju

26 października 2023 r. o godzinie 10:00 w auli Łaskiego w głównym budynku PM ul. Wały Chrobrego 1-2 odbędzie się spotkanie „Przerzutka na SDG – kampania akademicka na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

Wydarzenie organizowane przez Politechnikę Morską będzie platformą wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu zrównoważonego rozwoju – SGD – Sustainable Development Goals (Cele zrównowazonego rozwoju). Jego celem jest umacnianie poczucia odpowiedzialności społecznej uczelni jako jednostek edukacyjnych i oddziaływanie na społeczność akademicką w propagowaniu wzorców postaw proekologicznych, a także integracja i rozwój lokalnego środowiska akademickiego na rzecz budowania akademickiego zrównoważonego miasta.

Dlaczego “Przerzutka”? 

Sama kampania jest wstępem do przedsięwzięcia jakim jest stworzenie proekologicznej przestrzeni rowerowej na osiedlu akademickim PM. Realizacja tego zadania w realny sposób wpłynie na poprawę komfortu korzystania z transportu rowerowego i zachęci pracowników, studentów i gości do korzystania z alternatywnych form komunikacji w mieście i nie tylko, a także podnosić będzie świadomość z zakresu celów zrównoważonego rozwoju.

Cele akcji

Głównym celem jest nie tylko edukacja, ale także inspiracja i działanie. Uczelnia chce wpłynąć na społeczność akademicką, podnieść jej świadomość i zachęcić do zmiany zachowań na rzecz zrównoważonej przyszłości. Poprzez propagowanie postaw proekologicznych i zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w ekologicznych formach transportu, takich jak rower, zamierza również integrować i rozwijać lokalne środowisko akademickie, aby wspólnie budować zrównoważone miasto przyszłości.

Szczegółowe cele to: 

  • Integracja środowiska akademickiego w dążeniu do zrównoważonego rozwoju.
  • Edukacja i promocja zrównoważonego rozwoju wśród pracowników i studentów szczecińskich uczelni, ale także mieszkańców miasta i regionu.
  • Wzmocnienie roli Politechniki Morskiej w przestrzeni miejskiej.
  • Promocja proekologicznych działań: działania na rzecz promocji edukacyjnych działań proekologicznych w Szczecinie, wspieranie inicjatyw związane z ochroną środowiska.
  • Tworzenie przestrzeni do dialogu między uczelniami a miastem, aby identyfikować wspólne potrzeby i realizować cele zrównoważonego rozwoju.
  • Rozwój transportu rowerowego: praca nad poprawą dostępności transportu rowerowego poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej na terenie uczelni.
  • Promowanie alternatywnego transportu miejskiego.

Harmonogram wydarzenia TUTAJ (PDF).

Działanie jest elementem zadania pn.: „Przerzutka na SDG – kampania akademicka na rzecz zrównoważonego rozwoju” dofinansowanego ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl