Przebudowa ulicy Kwiatowej – od poniedziałku zmiana organizacji ruchu.

Jedna z głównych ulic na szczecińskich Gumieńcach zostanie przebudowana. W poniedziałek, 12 czerwca br., nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy zadania „Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku pomiędzy ulicami Ku Słońcu – Okulickiego w Szczecinie”.

Inwestycja ma na celu modernizację ulicy oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu i przepustowości, a także odnowienie istniejących chodników, zjazdów, zatok autobusowych i parkingowych.

Na remontowanym odcinku planowane są m.in. brukowane wyniesienia jezdni jako element uspokojenia ruchu. Przebudowa polegać będzie na frezowaniu jezdni bitumicznej, rozbiórce istniejącej jezdni z kostki kamiennej bez ingerencji w istniejące torowisko tramwajowe.

Ponadto w ciągu ulicy powstanie oświetlenie, odwodnienie, nastąpi przebudowa uzbrojenia. Zaprojektowano nowe nasadzenia, elementy małej architektury takie jak: wiaty przystankowe, ławki, barierki ochronne, kosze czy stojaki rowerowe.

Wykonawca, firma Elbud, będzie miała sześć miesięcy na zakończenie prac od momentu podpisania umowy. To oznacza, że inwestycja powinna być gotowa do końca listopada. Koszt prac to 3,8 mln zł.

Planowany termin rozpoczęcia prac i utrudnień to poniedziałek, 19 czerwca br., już od godzin porannych. Podczas remontu obowiązywać będzie czasowa zmiana organizacja ruchu.
Przewidywane utrudnienia:

  • Zamknięcie dla ruchu kołowego samochodowego ul. Kwiatowej z wyłączeniem pojazdów budowy i dojazdu do posesji od strony ul. Okulickiego.
  • Skierowanie pojazdów na trasę objazdową ulicami Ku Słońcu, Okulickiego.
  • Zamknięcie ulic Brodnickiej i Różanej na zasadzie ulic bez przejazdu.
  • Utrzymanie ruchu pieszego po obu stronach ulicy.
  • Utrzymanie ruchu tramwajowego. Wykonywanie prac w torowisku etapami podczas godzin nocnych.
  • Zawężenie szerokości jezdni ulic Ku Słońcu do 7,0m i Okulickiego do 6,5 m.
  • Utrzymanie ruchu autobusów.

O wszelkich ewentualnych zmianach i utrudnieniach informacje będą podawane na bieżąco.

Plan czasowej organizacji ruchu

Źródło: Urząd Miasta Szczecin