Przebudowa chodnika pod Dworcem Głównym PKP

11:00
Chodnik (Dworzec PKP)

dworzec_chodnik.jpg

Projekt zakłada przebudowę chodnika w rejonie budynku Dworca Głównego PKP na ul. Kolumba do skrzyżowania ul. Nowej i Owocowej w Szczecinie. W ramach prac zawężona zostanie jezdnia wjazdowa od strony ronda, dzięki czemu wydzielone będą pełnowymiarowe stanowiska postojowe w układzie równoległym, powstanie także zatoka postojowa dla przystanku Kiss&Ride.

Aby ułatwić poruszanie się osobom niepełnosprawnych przejścia dla pieszych, przystanki komunikacji miejskiej oraz ciągi komunikacyjne wykonane zostaną z zastosowaniem krawężników i płytek systemowych o nawierzchni antypoślizgowej. Pojawią się płytki o wymiarach 30×30 cm koloru białego, z wypustkami, symetryczne i asymetryczne sprowadzające pieszego do krawędzi przejścia. Ciągi piesze będą w płyt betonowych o wymiarach 50×50 cm szarych i czarnych. Nawierzchnię chodnika na wysokości wejścia głównego do budynku dworca wyróżniono elementami kamiennymi w postaci płyt o wymiarach 100×60 cm. W celu wizualnego odcięcia szarej nawierzchni chodnika, wzdłuż krawężnika zaprojektowano rząd płyt betonowych chodnikowych wielkości 30×30 cm koloru czarnego.

Prace powinny zakończyć się 16 sierpnia. Koszt zadania zleconego firmie Elbud to 608 850,00 zł.

Źródło: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie