Od 10 marca utrudnienia na węźle drogowym Szczecin Kijewo

Od dzisiaj obowiązują zawężenia na obu jezdniach DK10 z trzech do dwóch pasów ruchu na węźle drogowym Szczecin Kijewo. Będą budowane tymczasowe połączenia między jezdniami oraz poszerzenia jezdni DK10 w stronę Szczecina.

W kwietniu planowane jest przeniesienie ruchu pojazdów w obu kierunkach na jezdnię DK10 w stronę Szczecina. W kolejnych tygodniach utrudnienia w ruchu pojawią się też na autostradzie A6. Zmiany organizacji ruchu są wieloetapowe i będą się wielokrotnie zmieniać, dlatego kierowcy powinni zwracać uwagę na oznakowanie i zachowanie szczególnej ostrożności na przebudowywanym węźle.

Od 10 marca utrudnienia na węźle drogowym Szczecin Kijewo
Fot. GDDKiA

Nowy wykonawca kończy rozbudowę węzła

Firma Budimex przystąpiła do prac – w pierwszym etapie będą prowadzone roboty związane z przygotowaniem niezbędnych poszerzeń i połączeń między jezdniami, tak aby były możliwe kolejne zmiany organizacji ruchu. Budowana jest również nowa łącznica relacji Kołbaskowo – Stargard, która powstanie w pierwszej kolejności.

Do końca marca będą jeszcze trwały prace przy ekranach akustycznych przed skrzyżowaniem z ulicą Kurzą i Niedźwiedzią. W tym miejscu na jezdni w stronę Szczecina będzie okresowo zamykany prawy pas ruchu. W kwietniu planowane jest przeniesienie ruchu w obu kierunkach na jezdnię DK10 w stronę Szczecina. W kolejnych tygodniach zmiany w organizacji ruchu będą obejmowały również kierowców jadących autostradą A6.

Od 10 marca utrudnienia na węźle drogowym Szczecin Kijewo
Fot. GDDKiA
Od 10 marca utrudnienia na węźle drogowym Szczecin Kijewo
Fot. GDDKiA

Dokończenie prac na węźle

W ramach wcześniejszych etapów robót, zrealizowanych po odstąpieniu od umowy z pierwotnym wykonawcą inwestycji, powstały dwie nowe łącznice po północnej stronie węzła (Stargard – Świnoujście i Świnoujście – Szczecin) oraz nowy wiadukt nad autostradą w ciągu przebudowanej jezdni DK10 w stronę Szczecina.

Teraz powstanie nowy wiadukt nad A6 w ciągu jezdni DK10 w stronę Stargardu wraz z przebudową jezdni DK10. Na autostradzie A6 zostaną usunięte ostatnie stare betonowe płyty i w ich miejsce powstanie nowa nawierzchnia bitumiczna. Wzdłuż autostrady zostaną wykonane jezdnie zbiorczo-rozprowadzające. Powstaną również nowe łącznice, cztery po stronie południowej i dwie po stronie północnej.

Od 10 marca utrudnienia na węźle drogowym Szczecin Kijewo
Fot. GDDKiA

Przebudowa zwiększy płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego

Węzeł Szczecin Kijewo stanowi połączenie autostrady A6 z DK10. Jest to również główny węzeł łączący Szczecin z siecią autostrad i dróg ekspresowych. Po przebudowie będzie miał nowe, szersze wiadukty, pod którymi znajdzie się miejsce na nowe jezdnie zbiorczo-rozprowadzające. W rejonie węzła starą, betonową nawierzchnię autostrady zastąpi nowa nawierzchnia bitumiczna. Nowe łącznice będą miały łagodniejsze łuki oraz pasy włączeń i wyłączeń, których dotychczas brakowało. W efekcie powstanie większy węzeł drogowy, który zapewni zarówno znaczącą poprawę płynności, jak i bezpieczeństwa ruchu drogowego

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl