Na ul. Łaziebnej w Szczecinie piesi mają pierwszeństwo przed samochodami

Po ubiegłorocznym procesie prototypowania miasto zaczyna sukcesywnie wprowadzać zmiany w rejonie placu Orła Białego. Od kilku dni na ul. Łaziebnej obowiązuje nowa organizacja ruchu, która ma zwiększyć bezpieczeństwo pieszych.


Na ul. Łaziebnej pojawiły się donice z zielenią, które zostały ustawione w trzech grupach, po obu stronach jezdni. Takie usytuowanie wymusza na kierowcach jazdę tzw. zygzakiem i obniżenie prędkości jazdy do przepisowych 20 km/godzinę. Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo pieszych, którzy przechodzić przez jezdnie w dowolnym miejscu. Na tym odcinku w obu kierunkach mogą też poruszać się rowerzyści. 

Wprowadzenie w życie nowej organizacji przestrzeni publicznej zajęło nam 2 (słownie: dwie) godziny – informuje Paweł Jaworski, urbanista odpowiedzialny za zmiany w rejonie placu Orła Białego. – Dzięki temu każdy człowiek, który odwiedza ulicę Łaziebną na Starym Mieście, będzie mógł bezpiecznie przespacerować się pomiędzy pięknymi budynkami historycznymi i zielenią.

Podobne rozwiązanie zostanie wprowadzone na fragmencie ul. Staromiejskiej przed katedrą. Ustawione na jezdni donice będą chroniły chodnik i przejście dla pieszych przed nielegalnie zaparkowanymi samochodami. 

To nie koniec zmian w rejonie placu Orła Białego

Ubiegłoroczny proces prototypowania na placu Orła Białego wskazał oczekiwany przez mieszkańców kierunek zmian. Jednym z głównych działań jest rozpoczęta w tym tygodniu likwidacja dawnego parkingu, w którego miejscu pojawi się trawnik.

Miasto planuje też wyłączenie drugiej transzy dróg Starego Miasta z kategorii dróg publicznych. Chodzi konkretnie o ulice Łaziebną, Mariacką, część ul. Tkackiej na odcinku od placu Żołnierza Polskiego do ul. Grodzkiej, Staromłyńską, część ul. Koński Kierat na odcinku od ulicy Mariackiej do ul. Farnej, część ul. Staromiejskiej na odcinku od ulicy Grodzkiej do ulicy Wyszyńskiego. Uchwała w tej sprawie trafi wkrótce pod obrady Rady Miasta. 

Na najbliższej sesji Rady Miasta przedstawimy radnym projekt uchwały wyłączający z kategorii dróg publicznych następne ulice Starego Miasta co pozwoli nam w przyszłości dysponować tym terenem dostosowując jego funkcje do potrzeb mieszkańców – mówi Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta miasta. – Uchwała weszłaby w życie w styczniu 2021 roku. Nie oznacza to, że ulice Starego Miasta zostaną całkowicie wyłączone z ruchu, przeciwnie, ruch na nich zostanie uporządkowany w sposób kompleksowy i dostosowany do warunków panujących wokół.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl