Kolejny krok do szybszego połączenia kolejowego z Poznaniem i Warszawą

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc wydał pozwolenia na budowę, rozbudowę i przebudowę kolejnych odcinków na linii kolejowej między Poznaniem a Szczecinem. Dzięki temu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będą mogły przebudować tory wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku 31 kilometrów.  

Decyzje wydane 14 maja br. przez wojewodę dotyczą dwóch odcinków: od granicy województwa do stacji Słonice oraz od stacji Słonice do stacji Choszczno.

Prace na linii kolejowej Szczecin-Poznań to jedna z najważniejszych inwestycji przeprowadzanych przez PKP PLK na terenie naszego województwa – mówi wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. – Po zakończeniu modernizacji linii ze Szczecina do Poznania dojedziemy w 90 minut, a pociągi będą mogły rozwinąć prędkość do 160 km na godzinę. W 2022 r. zakończy się modernizacja całej trasy ze Szczecina do Warszawy – czas przejazdu do stolicy skróci się do 3 godz. 50 minut.

Na trasie inwestycji realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. znajdują się zabytki architektury i stanowiska archeologiczne, więc pozwolenia wydane przez wojewodę były konsultowane z wojewódzkim konserwatorem zabytków. W dokumentach został zastrzeżony zakaz rozbiórki m.in. dworców kolejowych w Rębuszu i w Słonicach.

Dla inwestycji na linii kolejowej Poznań Główny – Szczecin Główny wojewoda zachodniopomorski wydał do tej pory cztery decyzje lokalizacyjne oraz trzy pozwolenia na budowę (w opracowaniu są kolejne trzy).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl