12,5 mln zł na drogi lokalne. Najwięcej otrzyma przebudowa ul. Długiej w Mierzynie

Łączna kwota dofinansowania przyznanego samorządom z naszego regionu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych to blisko 12,5 mln zł. 

Umowy dotyczące rządowego wsparcia na modernizację i budowę dróg lokalnych podpisali we wtorek przedstawiciele władz samorządowych z 3 powiatów i 5 gmin oraz wicewojewoda Marek Subocz.

Największe wsparcie (ponad 3,6 mln zł) otrzyma powiat policki, który zaplanował przebudowę ulicy Długiej w Mierzynie. Całość inwestycji będzie kosztować 7,3 mln zł.

Przebudowa lokalnych dróg to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gmin i powiatów – mówił wicewojewoda Marek Subocz. – Lepsze drogi to także szansa na zrównoważony rozwój i nowe miejsca pracy.

Poniżej lista pozostałych podpisanych umów w ramach FDS:

Powiat gryficki: Przebudowa DP 3188Z ul. Akacjowej w m. Gryfice wraz z wymianą nawierzchni chodników od skrzyżowania z ul. Jana Dąbrowskiego do ul. Klonowej w Gryficach (działka nr 238). Wartość inwestycji: 1.305 tys. zł, dofinansowanie: 652 tys. 523 zł.

Powiat łobeski: Remont drogi powiatowej nr 4305Z – ulica Jedności Narodowej w Resku. Wartość inwestycji: 1 mln 035, tys. zł, dofinansowanie: 517 tys. 750 zł.

Gmina Stare Czarnowo: Przebudowa drogi gminnej – ul. Polna w miejscowości Stare Czarnowo. Wartość inwestycji: 675 tys. 460 zł, dofinansowanie: 337 tys.730 zł.

Gmina Dębno: Przebudowa ulicy Wojska Polskiego i Piasta w Dębnie – Etap III – na odcinku ul. Wojska Polskiego od km 0+000 do km 0+235. Wartość inwestycji: 1 mln 528 tys. zł, dofinansowanie: 764 tys. zł.

Gmina Stara Dąbrowa: Przebudowa drogi w miejscowości Białuń. Wartość inwestycji: 808 tys. zł, dofinansowanie: 404 tys. zł.

Gmina Pyrzyce: Przebudowa ul. Głowackiego w Pyrzycach. Wartość inwestycji: 4 mln 917 tys zł, dofinansowanie: 2 mln 950 tys zł.

Gmina Dobra: Modernizacja ulicy Szkolnej – droga gminna nr 190009Z i odcinka ulicy Górnej (na przedłużeniu ulicy Szkolnej w kierunku Redlicy) – droga gminna nr 190025Z oraz budowa odcinka ul. Nad Ruczajem w Bezrzeczu, gm. Dobra. Wartość inwestycji: 6 mln 261 tys. zł, dofinansowanie: 3 mln 130 tys. zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl