W marcu ruszy kolejny nabór do programu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”

W dniach 3-10 marca br. będzie prowadzony kolejny nabór do programu dla rodziców dzieci do lat trzech z Pomorza Zachodniego, którzy chcą wrócić do pracy. Do tej pory częściową refundację kosztów pobytu pociechy w żłobku czy zatrudnienia niani otrzymało blisko 900 osób.  

Finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego program pozwala rodzicom maluchów z naszego województwa na powrót do pracy dzięki refundacji kosztów pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego lub zatrudnienia niani.

Na jakiej wysokości wsparcie mogą liczyć powracający do pracy rodzice? Za pobyt dziecka w żłobku jest to kwota do 1140 zł miesięcznie, klubie dziecięcym do 760 zł miesięcznie, u opiekuna dziennego do 1140 zł miesięcznie, a w przypadku zatrudnienia niani do 1140 zł miesięcznie. Kwoty te stanowią 95% maksymalnego miesięcznego dofinansowania. Wsparcie będzie przysługiwało przez maksymalnie rok.

Aby zapewnić najmłodszym mieszkańcom dobry rozwój, a rodzicom możliwość powrotu do pracy uruchomiliśmy „Zachodniopomorskie Małe Skarby”. Tylko w ubiegłym roku ze wsparcia skorzystało 265 rodziców, a opieką objętych zostało 272 dzieci. Wierzymy, że warto inwestować w rodziców i przede wszystkim w najmłodsze pokolenie na Pomorzu Zachodnim. Oprócz „Skarbów” oferujemy też inne formy wsparcia. Z pomocą eurofunduszy tworzymy nowe miejsca opieki w żłobkach. W ostatnim czasie powstało ich ponad 800 – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Kto może skorzystać z programu?

O refundację części kosztów opieki nad dzieckiem mogą ubiegać się rodzice z Pomorza Zachodniego należący do jednej z dwóch grup. Pierwsza to osoby bezrobotne i bierne zawodowo, które nie mogą pójść do pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem do trzeciego roku życia. Druga to osoby pracujące, będące w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.

Doświadczenia z poprzednich naborów wskazują, że o wsparcie starają się głównie mamy przebywające na urlopie rodzicielskim lub macierzyńskim. Od ubiegłego roku szczególne preferencje w rekrutacji mają osoby mieszkające i/lub powracające do pracy na terenie Specjalnej Strefy Włączenia, która obejmuje 74 z 113 gmin naszego województwa. Zaliczane są do niej gminy borykające się z różnego rodzaju problemami społeczno-gospodarczymi (m.in. brakiem dostatecznej infrastruktury i usług opiekuńczych).

Kolejny nabór w marcu

Podczas najbliższego naboru w dniach 3-10 marca br. wsparcie będzie mogło uzyskać kolejne 150 osób. W rekrutacji mogą wziąć udział osoby, które planują powrót do pracy lub podjęcie zatrudnienia maksymalnie do 31 maja 2020 r.

Program „Zachodniopomorskie Małe Skarby”, którego budżet wynosi 29,5 mln zł, będzie kontynuowany do sierpnia 2023 roku.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, w zakładce „Małe Skarby”.

Spotkanie informacyjne

28 lutego br. w godz. 10.00-12.30 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące programu „Zachodniopomorskie Małe Skarby” organizowane przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich. Osoby, które chcą wziąć w nim udział proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gpi@wzp.pl do 26 lutego br. do godz. 12.00.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl