Projekt „Zachodniopomorskie Małe Skarby” będzie kontynuowany

Wprowadzony w ubiegłym roku projekt „Zachodniopomorskie Małe Skarby”, który pomaga rodzicom dzieci do lat 3 z naszego regionu wrócić na rynek pracy, będzie kontynuowany do 2023 roku.  

Finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego projekt pozwala rodzicom maluchów z naszego województwa na powrót do pracy dzięki refundacji kosztów pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego lub zatrudnienia niani. W trakcie pierwszego roku działania projektu z dofinansowania korzysta 695 rodziców, którzy mają pod opieką 725 dzieci. Większość z nich (379 osób) zdecydowała się na zatrudnienie niani, a w drugiej kolejności wybierali opiekę w żłobkach.

Pierwsza edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem. W związku z tym postanowiliśmy przekonać Komisję Europejską, że warto inwestować w młodych rodziców. Otrzymaliśmy zgodę na podwojenie środków, które możemy przeznaczyć na kontynuację programu. Bardzo nas to cieszy – mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Przedłużenie programu i zwiększenie budżetu

Już wiadomo, że program „Zachodniopomorskie Małe Skarby” będzie kontynuowany do sierpnia 2023 roku, ale w nieco zmienionej formule. Zwiększy się także jego budżet – z 14 mln zł do 29,5 mln zł.

Po zmianach w programie ze wsparcia powinno skorzystać 1500 osób. Pamiętajmy, że rodzic oprócz refundacji kosztów musi wrócić do pracy, musi podjąć aktywność zawodową. Trochę zmodyfikowaliśmy program. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie dwa razy w roku – wyjaśniał dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Andrzej Przewoda.

Najbliższy nabór już w sierpniu

Nabór do projektu będzie prowadzony dwa razy w roku (podczas każdego z nich zostaną określone odrębne kryteria punktowe). Najbliższa rekrutacja rozpocznie się już 26 sierpnia br., a ze wsparcia będzie mogło skorzystać 100 osób. Regulamin projektu wraz z kryteriami punktowymi zostanie opublikowany 12 sierpnia br.

Szczególne preferencje podczas rekrutacji będą miały osoby mieszkające i/lub powracające do pracy na terenie Specjalnej Strefy Włączenia, która obecnie obejmuje 74 z 113 gmin naszego województwa. Zaliczane są do niej gminy borykające się z różnego rodzaju problemami społeczno-gospodarczymi (m.in. brakiem dostatecznej infrastruktury i usług opiekuńczych).

Wkład własny rodziców to tylko 5%

Na jakie kwoty refundacji mogą liczyć powracający do pracy rodzice? Za pobyt dziecka w żłobku będzie to kwota do 1140 zł miesięcznie, klubie dziecięcym do 760 zł miesięcznie, u opiekuna dziennego do 1140 zł miesięcznie, a w przypadku zatrudnienia niani do 1140 zł miesięcznie. Kwoty te stanowią 95% maksymalnego miesięcznego dofinansowania. Refundacja będzie przysługiwała na maksymalnie 12 miesięcy kosztów opieki.

Kto może skorzystać z programu?

Ze wsparcia będą mogli skorzystać rodzice z Pomorza Zachodniego należące do jednej z dwóch grup. Pierwsza to osoby bezrobotne i bierne zawodowo, które nie mogą pójść do pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem do trzeciego roku życia. Druga to osoby pracujące, będące w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, w zakładce „Małe Skarby”.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl