Blisko 29 mln zł dofinansowania na szkolenia pracowników z Pomorza Zachodniego

Polska Fundacja Przedsiębiorczości otrzyma z RPO WZ prawie 29 mln zł dotacji na szkolenia dla 4200 pracowników z naszego regionu. Z kursów skorzystają także osoby o niskich kwalifikacjach oraz w wieku 50+. 

Zwrot nawet 80% poniesionych kosztów

Umowę dotyczącą dofinansowania projektu ze środków unijnych podpisali dziś marszałek Olgierd Geblewicz oraz prezes zarządu PFP Barbara Bartkowiak. 

Dzięki porozumieniu mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Pomorza Zachodniego będą mogły otrzymać częściową refundację kosztów szkoleń lub innych usług rozwojowych dla swoich pracowników, które znajdują się w specjalnej, sprawdzonej bazie (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl). Pracodawcy mogą liczyć na zwrot od 50 do 80% poniesionych przez siebie kosztów (w zależności od profilu osób korzystających ze szkolenia).

Uczenie się przez całe życie sporo kosztuje, dlatego postanowiliśmy przygotować pomoc dla przedsiębiorców. Wspólnie z Polską Fundacją Przedsiębiorczości udostępniamy cały system grantów dla przedsiębiorców, którzy chcą podnosić kompetencje i kwalifikacje swoich pracowników – mówił podczas podpisania umowy marszałek województwa zachodniopomorskiego  Olgierd Geblewicz.

Jak skorzystać ze wsparcia?

Firmy z Pomorza Zachodniego, które planują podnieść kwalifikacje i umiejętności swoich pracowników, powinny skontaktować z jednym z dwóch operatorów działających w naszym województwie. W drugiej edycji konkursu są to Polska Fundacja Przedsiębiorczości oraz Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Przedsiębiorcy mogą liczyć na ich pomoc, począwszy od wypełnienia dokumentacji rekrutacyjnej po rozliczenie wsparcia. To właśnie operatorzy przygotują umowę uczestnictwa w projekcie oraz przyznają firmie indywidualny numer identyfikacyjny, który umożliwi zapisanie się na wybrane szkolenia i kursy we wspomnianej wyżej Bazie Usług Rozwojowych. Jeśli przedsiębiorca nie znajdzie tam szukanej usługi, to może zgłosić zapotrzebowanie na nią na giełdzie usług rozwojowych.

Szkolenia dla 4200 osób

Zainteresowanie projektem wśród przedsiębiorców jest bardzo duże. W poprzedniej edycji konkursu ze szkoleń skorzystało 11753 pracowników z 3494 przedsiębiorstw z naszego województwa (w tym aż 1901 pracowników w wieku 50+ i 4799 o niskich kwalifikacjach).

–  Jako Polska Fundacja Przedsiębiorczości kończymy pierwszy projekt w tym zakresie. Wsparliśmy ponad 4200 osób. Widzimy, że zapotrzebowanie na tego typu granty i na tego typu wsparcie jest zapotrzebowaniem rosnącym. Nasi przedsiębiorcy potrzebują ludzi wyedukowanych. A co bardzo istotne, kompetencje są podnoszone zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorców – mówiła prezes zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości Barbara Bartkowiak.

Podpisana dziś umowa z PFP pozwoli na przeszkolenie kolejnych 4200 osób, w tym 30% o niskich kwalifikacjach oraz co najmniej 25% w wieku 50+. Na wsparcie może liczyć aż 1250 przedsiębiorstw z naszego regionu. Całkowita wartość projektu to 33,7 mln zł (w tym 28,59 mln zł dofinansowania ze środków unijnych w ramach RPO WZ).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl