Zostały dwa zadania z ośmiu II etapu Torowej rewolucji

Zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego i poprawa stanu technicznego tras tramwajowych to główne cele projektu „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II”.


Szczecin ma jedną z najbardziej rozwiniętych sieci tramwajowych w Polsce. Długość pojedynczego toru wynosi 119 km. Szczecińskie tramwaje przewożą rocznie 65 milionów pasażerów.

II etap Torowej rewolucji obejmuje osiem zadań i 23 km kluczowych dla funkcjonowania miasta torowisk – informuje Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie. –  Wartość inwestycji: 592,5 mln zł, z czego 356,2 mln zł. to dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Wnioskodawcą i beneficjantem projektu jest Gmina Miasto Szczecin, a za jego realizację odpowiada spółka Tramwaje Szczecińskie (inwestor zastępczy).

Główne cele Torowej rewolucji:

 • zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego,
 • poprawa stanu technicznego tras tramwajowych,
 • połączenie torowisk w jedną spójną sieć tras tramwajowych.
Źródło: UM Szczecin

Lista zadań projektu „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II”:

1. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną:

 • w ciągu al. Niepodległości – pl. Żołnierza Polskiego – al. Wyzwolenia – pl. Rodła do Ronda Giedroycia
 • w ciągu ul. Kołłątaja- ul. Asnyka – pętla Niebuszewo
 • w ciągu pl. Żołnierza Polskiego – pl. Hołdu Pruskiego – ul. Matejki – ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła).

2. Rozbudowa i przebudowa układu drogowego al. Powstańców Wielkopolskich dla zadania pn. „Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli.

3. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie na wysokości ul.: Podwale – ul. Kolumba – Chmielewskiego – Smolańska – Budziszyńska – do rozjazdów przed pętlą Pomorzany oraz w ciągu ul. Nowa od wiaduktu kolejowego – pl. Ratuszowy – ul. Dworcowa na wysokości hotelu Novotel wraz z dodatkowa relacją pod wiaduktem.

4.    Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów.
5.    Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego.
6.    Remont podstacji prostownikowej Kolumba.
7.    Budowa podstacji prostownikowej Chmielewskiego.
8.    Remont podstacji prostownikowej Kaszubska.

II etap Torowej rewolucji rozpoczął się w 2020 roku od przebudowy węzła Szarych Szeregów. Dziś z ośmiu zadań do zakończenia zostały dwa.

– Tramwaje jeżdżą szybciej i ciszej – mówi Wojciech Jachim.Wzrost atrakcyjności transportu szynowego przekłada się na zmniejszenie udziału samochodów prywatnych w komunikacji, a tym samym, zmniejszanie negatywnego wpływu transportu na środowisko i warunki życia mieszkańców.

Ostatnia prosta – Pomorzany

Dwa niezakończone zadania dotyczą kierunku Pomorzany. Zakres robót związanych z przebudową torowiska i trakcji na ulicach Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, al. Powstańców Wlkp. oraz rozbudową pętli Pomorzany jest ogromny. Chodzi nie tylko o modernizację 12-kilometrów torowiska, ale także poprawę bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i pasażerów komunikacji miejskiej. W ramach prac przebudowywana jest infrastruktura podziemna, a także wszystkie elementy części drogowej, chodniki i oświetlenie.

Główny wykonawca, krakowska spółka ZUE SA zakłada, że prace w ciągu ulic Kolumba i Chmielewskiego zakończą się w trzecim kwartale 2024 r. Tramwaje mają ruszyć przez Kolumba na pętlę Pomorzany we wrześniu. Na przełomie września i października planowane jest otwarcie dla ruchu samochodowego.

Najpóźniej we wrześniu rozpocznie się przebudowa al. Powstańców Wielkopolskich. Tu zakończenie robót planowane jest w lipcu 2025 roku – mówi Wojciech Jachim.Zadanie obejmuje przebudowę torowiska tramwajowego na całej długości al. Powstańców Wielkopolskich.

Pętla tramwajowa Pomorzany zostanie rozbudowana  do powierzchni 1,75 ha (obecnie 0,73 ha). Torowisko i perony (5 szt.) będą miały odpowiednio długość 1350/520 metrów (obecnie 610/130 m). Wewnątrz powstanie parking, a sama pętla zostanie wyposażona we wspólny peron tramwajowo-autobusowy,  tor odstawczy, miejsca postojowe dla autobusów, budynek socjalny dla motorniczych i kierowców autobusów oraz toalety miejskie.  Po przebudowie układu torowego na pętli, będzie możliwość wyjazdu z każdego toru w dwóch kierunkach (al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Kolumba).

Ponadto, na wiadukcie nad linią kolejową nr 406 zostanie utworzony przystanek tramwajowy w celu połączenia układu komunikacyjnego ze Szczecińską Koleją Metropolitalną

Torowa rewolucja umożliwia połączenie już wyremontowanych torowisk w jedną spójną sieć tras tramwajowych, wykonanych przy użyciu nowoczesnych i zaawansowanych technologii o wysokich parametrach eksploatacyjnych – dodaje Jachim.Wzrost atrakcyjności transportu szynowego sprzyja przejmowaniu pasażerów z transportu indywidualnego, a tym samym zmniejszaniu negatywnego wpływu transportu na środowisko i warunki życia mieszkańców.

Projekt „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II” współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, PRIORYTET: VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, DZIAŁANIE: 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oraz uwzględniony do dofinansowania w ramach kolejnej perspektywy finansowej z programu FEnIKS 2021-2027 – Działanie FENX.03.01 Transport miejski.

Źródło: UM Szczecin

Wielka odmiana ulicy Szafera

W ostatnich latach Tramwaje Szczecińskie realizują jeszcze jedną ważną inwestycję związaną z infrastrukturą tramwajową. Chodzi o przebudowę ulicy Szafera.

I etap zakończył się w 2021 roku. Inwestycja objęła odcinek od Al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Romera – długość ok. 1,2 km. Powstały drogi o dwóch, dwupasmowych jezdniach wraz z całkowicie nowym torowiskiem tramwajowym dwukierunkowym, zabudowanym, umożliwiającym poruszanie się autobusów komunikacji miejskiej. Wzdłuż jezdni wykonano chodniki i drogi rowerowe.

Powstała też nowa pętla tramwajowo – autobusowa w pobliżu hali widowiskowo – sportowej. Ma cztery perony tramwajowe o długości 90 metrów każdy i parking na 141 samochodów – zaznaczył Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie.

I etap przebudowy ul. Szafera został zrealizowany w ramach projektu „Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie”. Koszt: 125 mln zł brutto. Inwestycja otrzymała dofinasowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przebudowa Szafera II i III etap

Obecnie w trakcie realizacji jest „Przebudowa ulicy Szafera (od. al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego), etap II i III – przebudowa ulicy Szafera od skrzyżowania z ul. Romera i ul. Modrą do ul. Sosabowskiego”.

Prace rozpoczęły się w  lutym 2023.  Powstaje droga do ulicy Sosabowskiego/Taczaka wraz z torowiskiem tramwajowym, ścieżką rowerową i chodnikami. Po jej wybudowaniu nieprzerwany ciąg dwupasmowej dwukierunkowej arterii połączy ulice Krzywoustego, przez 26 Kwietnia, Taczaka z al. Wojska Polskiego. Znacząco odmieni to komunikację w rejonie ul. Szerokiej, dojazd do Bezrzecza i Osiedla Zawadzkiego. Obsługę linii tramwajowych ze zlikwidowanej pętli Krzekowo przejmie pętla Os. Zawadzkiego. Sieć tramwajowa zwiększy się o blisko 2 tys. metrów torów, powstaną trzy przystanki autobusowo-tramwajowe, jeden tramwajowy i dwie zatoki autobusowe.

Ruch tramwajowy z kierunku ulicy Żołnierskiej na pętle Os. Zawadzkiego będzie możliwy już na początku lata, cała zaś inwestycja ma być gotowa w lutym 2025 roku – zapowiada Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie. 

Wykonawcą inwestycji jest: Konsorcjum firm – TORMEL Sp. z o.o. i STANLED I Sp. z o.o. Wartość kontraktu: 102 mln zł.

I etap Torowej rewolucji

I etap Torowej rewolucji rozpoczął się w 2012 roku pod nazwą „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie”. Wyremontowano 19 kilometrów torowisk (wraz z modernizacją i rozbudową sieci trakcyjnych, modernizacją i rozbudową stacji prostownikowych, sygnalizacji świetlnej).

W ramach tego projektu zrealizowano następujące zadania:

 • układ torowy przy Bramie Portowej;
 • torowisko wydzielone w al. Piastów;
 • torowisko wydzielone na ul. Wawrzyniaka;
 • rozjazdy na skrzyżowaniu al. Bohaterów Warszawy z ul. Jagiellońską;
 • torowisko wydzielone na ul. Energetyków i ul. Gdańskiej wraz z przebudową pętli autobusowo – tramwajowej Basen Górniczy;
 • modernizacja zajezdni tramwajowej Pogodno.

Koszt: 285 mln zł, dofinansowanie z UE 176,6 mln zł.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl