Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina – zmieniła się formuła realizacji inwestycji

W zorganizowanym przez marszałka województwa Olgierd Geblewicza spotkaniu w sprawie zachodniej obwodnicy Szczecina uczestniczyli: poseł na Sejm RP Artur Szałabawka, wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki oraz liczne grono samorządowców. Wszyscy uczestnicy dyskusji byli zgodni, że ZDOS jest strategiczną inwestycją dla Pomorza Zachodniego i jej realizacja powinna rozpocząć się jak najszybciej. 

Przedstawione zostały nowe założenia w zakresie budowy obejścia zachodniego. Zmienia się formuła realizacji inwestycji. Do tej pory zadanie miało być realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Teraz najpierw ma być przygotowany projekt, a po jego opracowaniu dopiero przeprowadzony zostanie przetarg na prace budowlane.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wojewoda poinformował, że koszty przygotowania projektu oraz wykupu nieruchomości pod budowę obwodnicy szacowane są na 411 mln. Taka formuła pozwoli na jak najszybsze zabezpieczenie nieruchomości pod inwestycję, co jest bardzo ważne w kontekście postępującej urbanizacji terenów podmiejskich. Pozwoli to również usprawnić i w dużej mierze zabezpieczyć kontunuowanie w przyszłości procesu inwestycyjnego. Ważne jest również by samorządy jak najszybciej rozpoczęły prace projektowe dla dojazdów do węzłów Dobra i Police.

W opinii Miasta pomimo przedstawienia planów co do najbliższych działań, należy mieć świadomość, że realizacja inwestycji wciąż obarczona jest ryzykiem. Przygotowanie projektu nie jest tożsame z ogłoszeniem przetargu na roboty budowlane choć i ten na dokumentację projektową nie wiadomo kiedy zostanie ogłoszony. Pod znakiem zapytania wciąż pozostają kwestie dotyczące terminów realizacji jak i samego finansowania zadania. Zwłaszcza w ostatnim aspekcie, wciąż brakuje zabezpieczenia konkretnych kwot w dokumentach budżetowych państwa.

Na jakimi etapie jest przygotowywanie dokumentacji przetargowej?

Po uzyskaniu ostateczności przez decyzję środowiskową w grudniu 2017 r. (procedurę przeprowadził i sfinansował samorząd województwa, koszt ok. 10 mln zł) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przejęła prowadzenie procesu inwestycyjnego. Już w sierpniu 2018 r. udało się zabezpieczyć finansowanie na wykonanie badań podłoża wraz z elementami Koncepcji Programowej. Łącznie całkowita wartość finansowania na prace przygotowawcze przyznana przez Ministra Infrastruktury wyniosła 24,5 mln złotych. Za te środki oprócz samej dokumentacji zostały również wykonane kompleksowe badania geologiczne, w tym wiercenia dla tunelu pod Odrą na głębokość 90 metrów. W połowie 2021 r. dokumentacja koncepcyjna dla Zachodniej Obwodnicy została zatwierdzona.

O inwestycji

Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina zaplanowano jako dwujezdniową drogą ekspresową, którą będzie można objechać (52 km) aglomerację szczecińską – od Goleniowa, przez Police, Tanowo, Dobrą, Dołuje, Będargowo do Kołbaskowa. Najdroższą i najtrudniejszą częścią projektu ma być pięciokilometrowy, podwójny tunel Police – Święta.

ZDOS ma zostać podzielona na trzy odcinki inwestycyjne. Dwa (od Kołbaskowa do Polic) powstaną – według optymistycznego scenariusza – do 2028 r. Natomiast odcinek z tunelem powinien być gotowy półtora roku później. Całkowity koszt realizacji ZDOS szacowany jest na ok. 6 mld zł.

Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina jest strategicznym projektem infrastrukturalnym dla Pomorza Zachodniego. Będzie obsługiwać ruch tranzytowy, ułatwi dojazd do przejść granicznych, skróci trasę z Polic do węzła S3/A6 Goleniów Północ o 23 kilometry, zatem ułatwi dojazd do portu lotniczego i miejscowości nadmorskich. Dzięki zachodniej obwodnicy tysiące pojazdów będą omijać miasto, zmniejszą się korki, a więc emisja zanieczyszczeń i hałasu.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl