Wieści z budowy Fabryki Wody [zdjęcia]

Trwa budowa dwóch głównych budynków kompleksu, prace toczą się w części zewnętrznej.  

Aktualnie na placu budowy jest zaangażowanych ponad 200 osób (pracowników nadzoru, robót technicznych, budowlanych) .

Najbardziej widoczne zmiany są  na budynku basenowym, na którym wciąż realizowane są prace żelbetowe. Istotnym etapem robót jest montaż niecek basenowych – pierwsza zainstalowana została niecka basenu sportowego. Prowadzone są teraz prace przy wykonywaniu obudowy basenu rekreacyjnego znajdującego w pomieszczeniu VIP.

Na budynku edukatorium kontynuowane są roboty posadzkowe pierwszego i drugiego piętra. Trwają prace montażowe instalacji sanitarnych i teletechnicznych. Kontynuowane będzie również malowanie przeciwpożarowe stalowej kuli.

Na łączniku obu budynków wykonano zasypki płyty fundamentowej oraz zabetonowano podposadzkową warstwę chudego betonu. W najbliższym czasie wykonywany będzie szalunek stropu łącznika.

Więcej o  inwestycjiTUTAJ

Fot. Fabryka Wody
Fot. Fabryka Wody
Fot. Fabryka Wody
Fot. Fabryka Wody
Fot. Fabryka Wody
Fot. Fabryka Wody
Fot. Fabryka Wody
Fot. Fabryka Wody
Fot. Fabryka Wody
Fot. Fabryka Wody
Fot. Fabryka Wody
Fot. Fabryka Wody
Fot. Fabryka Wody
Fot. Fabryka Wody
Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl