Nowe wiaty przystankowe pojawią się w Szczecinie! ZDiTM: zamiast dodatkowych kosztów, dodatkowy zysk!

12:51
Nowe wiaty
źródło: canva.com

Na terenie Szczecina można znaleźć 1158 przystanków, z czego 700 jest wyposażonych w wiaty przystankowe. 420 z nich należy do ZDiTM, które niedawno zorganizowało konkurs, aby powiększyć ich liczbę. W tym roku można się więc spodziewać nowych wiat, które pojawią się dzięki miejskim inwestycjom oraz konkursowi dla operatorów reklamy zewnętrznej. O co dokładnie chodzi?

Nowe wiaty dzięki konkursowi

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie zorganizował konkurs, którego założeniem jest ustawienie wiat na 35 przystankach. Wszystkie z nich będą jednak własnością zwycięzcy konkursu. To jednak nie wszystko, bo zwycięzca ma także operować dotychczas ustawionymi wiatami, dzięki czemu ZDiTM pozbędzie się kosztów eksploatacji. Głównym założeniem ZDiTM było umożliwienie firmie działalności reklamowej, w zamian za utrzymanie wiat oraz ustawianie nowych, w kolejnych lokalizacjach.

Przystanki komunikacji miejskiej w Szczecinie zostały podzielone na dwa pakiety, z których każdy obejmuje po 450 lokalizacji, z możliwością rozszerzenia do 480 sztuk. Zwycięzcą konkursu została firma STROER POLSKA sp. z o. o. W ciągu pierwszych pięciu lat wszystkie wiaty powinny zostać ustawione, a w umowie znalazł się zapis, że każdego roku ma pojawić się co najmniej 35 szt.

Nowe wiaty – jakie koszty poniesie operator?

Nowy operator za prowadzenie działalności reklamowej poniesie opłaty zgodne z uchwałą Rady Miasta, która dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego powiększonego o zaproponowaną w konkursie kwotę. Operator będzie musiał uiścić także opłatę za dzierżawę terenu, na którym ustawione będą jego wiaty. Gmina Miasto Szczecin uzyska w ten sposób nowe wiaty przystankowe oraz dodatkowe wpływy z tytułu dzierżawy terenu pod wiatę i opłaty za zajęcie pasa drogowego pod reklamę. Szacuje się, że miasto może odnotować z tego tytułu ok. 1 milion złotych zysku rocznie. Jednocześnie, z uwagi na to, że operator będzie utrzymywał wszystkie wiaty ZDiTM – nie będzie ponosił kosztów ich utrzymania. Umowa ze zwycięską firmą ma zostać podpisana w najbliższych tygodniach i obowiązywać do 2040 roku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl