W Podjuchach zostanie wybudowany nowy most kolejowy

Nowy most nad Regalicą będzie dużo wyższy od obecnej przeprawy, co umożliwi płynną żeglugę i poprawi skuteczność akcji lodołamania. Jego budowa rozpocznie się w przyszłym roku.

Nowy most kolejowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą powstanie w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły („Zadanie 1B.5 – Przebudowa mostów w celu zapewnienia minimalnego prześwitu”), finansowanego przez Bank Światowy oraz Bank Rozwoju Rady Europy. Za realizację inwestycji odpowiadać będzie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW Wody Polskie.

Inwestycja o strategicznym znaczeniu

Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla płynności żeglugi w Szczecińskim Węźle Wodnym (obecna przeprawa jest zbyt niska i nie spełnia wymogów dla międzynarodowej klasy śródlądowej drogi wodnej Vb; po przebudowie konstrukcja mostu zostanie wyniesiona do ok. 6,20 metra nad poziomem wody) oraz dla zapewnienia właściwego prześwitu dla prowadzenia skutecznej, polsko-niemieckiej akcji lodołamania, którą co roku prowadzi RZGW Szczecin.

Most w stanie istniejącym, z uwagi na zbyt niski prześwit pionowy oraz awaryjność przęsła ruchomego utrudnia i niejednokrotnie wstrzymuje prowadzenie zimowej osłony przeciwlodowej oraz ruch lodołamaczy biorących udział w akcji lodołamania. Filary nurtowe wstrzymują spływ lodu w kluczowych momentach akcji, odcinając lodołamacze stacjonujące poniżej mostu od obszaru prowadzenia lodołamania na Odrze – wyjaśnia Tomasz Pietras, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

most kolejowy Podjuchy
Fot. Materiały prasowe RZGW w Szczecinie

Infrastruktura kolejowa wymaga dostosowania

Realizacja inwestycji będzie wiązać się również z przebudowę układu infrastruktury kolejowej. – Przebudowa obiektu pociąga za sobą konieczność dostosowania infrastruktury kolejowej i istniejącego uzbrojenia terenu w obrębie dojazdów do obiektu, w tym przebudowę układu stacji kolejowej Szczecin Podjuchy oraz odejścia linii 428. Przebudowa mostu i układu dojazdowego została skoordynowana z innymi inwestycjami w rejonie mostu, związanymi m.in. z planami rozwoju Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej – mówi Bogdan Zakrzewski, Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Projekt przewiduje budowę mostu w nowym śladzie, a jedynym elementem starego mostu, który zostanie zachowany, jest wpisane do rejestru zabytków 17-metrowe przęsło zwodzone.

Inwestycja ma być realizowana w latach 2020 – 2022.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl