W lutym poznamy oferty dotyczące rewitalizacji Alei Wojska Polskiego

Do 1 lutego 2021 roku, przedłużony został termin składania ofert w przetargu na „Rewitalizację obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej w rejonie Alei Wojska Polskiego”.

Do tej pory w postępowaniu pojawiło się blisko 100 pytań ze strony firm zainteresowanych udziałem w przetargu. Dokonano również 5 modyfikacji SIWZ. Żeby umożliwić firmom zapoznanie się ze zmianami oraz z odpowiedziami, przesunięto termin składania ofert na początek lutego br.

Dwa etapy inwestycji

Przypominamy, że zadanie zostało podzielone na dwa etapy realizacyjne. Pierwszy etap obejmuje przebudowę układu drogowego alei Wojska Polskiego na odcinku od Placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów, odcinka ulicy Jagiellońskiej od al. Piastów do al. Wojska Polskiego oraz odcinka ulicy Śląskiej od ulicy Więckowskiego do drogi wewnętrznej za budynkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”. Aleja Wojska Polskiego, na odcinku od Placu Zwycięstwa do ronda Szarych Szeregów, stanie się „zielonym salonem” naszego miasta. Inwestycja obejmie ponadto przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu, przebudowę sygnalizacji świetlnych, budowę oświetlenie ulicznego, budowę elementów małej architektury, budowę fontanny oraz zmianę organizacji ruchu w postaci wprowadzenia ruchu uspokojonego.

Drugi etap obejmie wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie zrealizowanie prac budowlanych, polegających na przebudowie układu drogowego i torowego w rejonie placu Zwycięstwa. Oprócz tego zaplanowano przebudowę układu torowego na odcinku od Bramy Portowej do włączenia w ulicę Krzywoustego.

Ile będzie trwała realizacja zamówienia?

Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż: 24 miesiące licząc od dnia podpisania umowy dla I i II etapu realizacyjnego. Nadzór nad realizacją będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Zwycięską wizję w konkursie architektonicznym na zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego przedstawiła Pracownia Architektoniczna ARCHAID Jacek Szewczyk.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl