Układ komunikacyjny Szczecina zostanie dostosowany do Zachodniej Obwodnicy

Jak deklaruje Miasto Szczecin, na terenie miasta zostaną zrealizowane prace, dzięki którym mieszkańcy Szczecina będą mogli w pełnym komforcie korzystać z dróg oraz dojazdów do Zachodniej Obwodnicy. W planach są liczne inwestycje.

Układ drogowy a Zachodnia Obwodnica

Chociaż Zachodnia Obwodnica i rozjazdy znajdują się poza granicami administracyjnymi Szczecina, to Miasto zapewnia, że zrealizuje projekty, dzięki którym cały układ komunikacyjny będzie dostosowany do korzystania z niej. W skład planowanych prac wchodzi:

  • III etap Trasy Północnej – trwa aktualizacja dokumentacji projektu,
  • Przebudowa ul. Przęsocińskiej – zadanie już zostało zrealizowane,
  • Przebudowa ul. Modrej i Koralowej – roboty zaczną się w I kwartale 2022 roku,
  • Obwodnica Wołczkowa – trwa przygotowanie projektu,
  • Kolejne etapy przebudowy ul. Szafera;
  • Przebudowa torowiska i układu drogowego do Mierzyna do granicy z Gminą Dobra;
  • Dostosowanie układu komunikacyjnego w ramach budowy drogi DK 10 poza Szczecin w kierunku Lubieszyna – Gmina Miasto Szczecin deklaruje sfinansowanie części zadania dla fragmentu leżącego w granicach administracyjnych Miasta.

Miasto Szczecin czeka na propozycje podmiotów, które mogłyby zająć się realizacją planów, by Zachodnia Obwodnica mogła funkcjonować zgodnie z założeniami, z korzyścią dla mieszkańców regionu.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl