Udostępnienie do ruchu S11 Koszalin – Bobolice planowane na wrzesień

Od 88 do 97 proc., w zależności od odcinka realizacyjnego, wynosi zaawansowanie prac na budowie 48 km trasy na południe od Koszalina. W najbliższych tygodniach będą trwały ostatnie prace oraz odbiory. We wrześniu planowane jest udostępnienie trasy do ruchu. 

Budowa S11 Koszalin – Bobolice podzielona jest na trzy krótsze odcinki realizacyjne, na których prace od lipca 2021 r. prowadzą różni wykonawcy. Odcinek Koszalin – Zegrze Pomorskie, o długości 16,8 km, wykonuje firma Budimex. Tu zaawansowanie prac jest największe i wynosi 97 proc. Wykonano całość nawierzchni i oznakowania, trwają ostatnie prace wykończeniowe. Odcinek Zegrze Pomorskie – Kłanino, o długości 19,3 km, buduje firma Mostostal, a zaawansowanie prac to 96 proc. Tu również wykonano niemal wszystkie prace. Ostatni fragment, Kłanino – Bobolice o długości 11,6 km, wykonuje konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Tu zaawansowanie prac wynosi 88 proc. Kończone są ostatnie fragmenty warstwy ścieralnej, trwają intensywne prace przy barierach, ogrodzeniu i oznakowaniu.

Źródło: GDDKiA

Wszystkie kontrakty realizowane są w formule Projektuj i buduj, także wykonawcy odpowiadali również za opracowanie projektów budowlanych tych odcinków. Nowa S11 wyprowadzi ruch tranzytowy z obecnego szlaku DK11, który przebiega przez centrum Koszalina i szereg innych miejscowości, w tym Bobolice, gdzie często w okresie wakacyjnym tworzą się zatory drogowe. Skróci się czas przejazdu, poprawi komfort i bezpieczeństwo podróży.

Miejsca obsługi podróżnych i obwód utrzymania

Droga S11 Koszalin – Bobolice powstaje wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą, która zostanie udostępniona wraz z otwarciem drogi. Kilka kilometrów na południe od węzła Koszalin Zachód powstaje para Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) Niekłonice. Jest tam przewidziana rezerwa pod budowę w przyszłości stacji paliw i restauracji, które zbuduje wyłoniony w przetargu dzierżawca MOP. Przed węzłem Kłanino, od strony Koszalina, powstaje para MOP Dargiń, na których będą parkingi i toalety.

Źródło: GDDKiA

Przy węźle Bobolice powstaje obwód utrzymania drogi ekspresowej. Obecnie wykonywany jest budynek administracyjny i garażowy oraz parkingi i wiaty.

Nowa S11

Droga ekspresowa S11 w przyszłości połączy środkowy odcinek wybrzeża Bałtyku, przez Poznań, z Aglomeracją Śląską. Powstanie do 2030 r. i po realizacji wszystkich odcinków, łączących cztery województwa, będzie liczyć około 550 km długości. Niedawno oddano do ruchu blisko 25 km obwodnicy Olesna w woj. opolskim. Kierowcy korzystają już z tej trasy między innymi w okolicy Poznania, Jarocina, Ostrowa Wielkopolskiego i Kępna.

Udostępnienie do ruchu S11 Koszalin - Bobolice planowane na wrzesień
Źródło: GDDKiA

S11 w woj. zachodniopomorskim

Od 2019 roku kierowcy mogą korzystać 35,5 km wspólnego przebiegu S11 i S6 od Kołobrzegu do Koszalina wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód. W tym samym roku do ruchu została oddana obwodnica Szczecinka o długości 12 km. We wrześniu br. planowane jest oddanie do ruchu 48 km od Koszalina do Bobolic. Do domknięcia realizacji S11 na Pomorzu Zachodnim brakuje odcinka między Bobolicami, a Szczecinkiem. Ten fragment o długości 24,4 km jest obecnie na etapie przetargu. Wykonawca został wybrany, ale jeden z pozostałych oferentów odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej i trzeba jeszcze poczekać na rozstrzygnięcie tego odwołania. Zakończenie budowy tego odcinka planowane jest w 2026 roku.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl