Trasa rowerowa na wałach jeziora Dąbie: odbiór częściowy robót budowlanych

Przedstawiciele Województwa Zachodniopomorskiego wraz z Przedstawicielami Wykonawcy (Kristone Krystian Suda) w dniu 20 grudnia 2022 roku dokonali odbioru częściowego robót budowlano-montażowych na I odcinku budowanego szlaku pomiędzy Dąbiem a Lubczyną na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie w ramach realizacji projektu „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie”.

Odbiór dokonany został po zgłoszeniu przez Kierownika budowy gotowości do odbioru ukończonych robót. Wartość zrealizowanych prac wyniosła 899.967,52 zł brutto. W ramach wykonanych prac m.in. wykonano prace ziemne związane z układaniem siatki przeciw bobrom i profilowaniem skarp oraz wykonano 1 warstwę konstrukcyjną nawierzchni z kruszywa grubego wraz z robotami towarzyszącymi.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Zadanie w ramach realizacji projektu „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl