Spółka SIM przejmuje nadzór nad realizacją SKM

Szczecińskie Inwestycje Miejskie przejmą od Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego pełną koordynację nad realizacją prac budowlanych jak i projektowych, miejskiej części infrastruktury SKM.

Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej to najważniejsza w ostatnich latach inwestycja w transport publiczny, której celem jest zmiana sposobu przemieszenia się w obszarze aglomeracji szczecińskiej. Dlatego aby mieć jeszcze większą pewność, że Miasto Szczecin wywiąże się z zobowiązań wobec wszystkich partnerów projektu SKM, w tym również z kwestii związanych z przyznanym wielomilionowym dofinansowaniem, konieczny jest pełny, profesjonalny i dobrze skoordynowany nadzór nad realizacją miejskiej części projektu związanej z budową infrastruktury wokół przystanków SKM – taki nadzór w opinii Władz Miasta zapewni spółka SIM.

Szczecińska Kolej Metropolitalna to w tej chwili priorytetowa inwestycja dla Szczecina. Dobrze wiemy, że realizacja części torowej tego zadania, obarczona jest wielomiesięcznym opóźnieniem, które niestety rzutuje na termin jego ukończenia. Dlatego z jednej strony jako samorząd będący największym beneficjentem tego projektu, dokonujemy przemodelowania nadzoru nad naszą części inwestycji, tak by pomimo realizacji prac budowlanych przez Szczecin, kłopoty realizacyjne innych partnerów nie odbiły się negatywnie na przyznanym dofinansowaniu w części Miasta Szczecin. Z drugiej strony, będziemy apelować do instytucji odpowiedzialnych za dysponowanie środkami unijnymi o to, aby dokonać przedłużenia okresu związanego z rozliczeniem inwestycji. W naszej opinii, tylko zdecydowane działania wszystkich partnerów, mogą uratować projekt i nie będą grozić utratą dofinansowania – mówi Michał Przepiera Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin.

Zaawansowanie robót na miejskich inwestycjach

W tej chwili Miasto Szczecin jest w trakcie realizacji kilku inwestycji, powiązanych z budową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Zakres prac obejmuje budowę infrastruktury wokół przystanków kolejowych (za część torową odpowiada PKP PLK i wykonawca TRAKCJA S.A.) w kilkunastu punktach miasta, oraz budowę parkingów i węzłów przesiadkowych.

 • Węzeł Podjuchy – zadania ukończone (jednostka odpowiedzialna – ZDiTM);
 • Węzeł Łękno – prace na ukończeniu (jednostka odpowiedzialna – Wydział Inwestycji Miejskich);
 • Przystanek Zdroje – zakończone prace związane z I etapem – parkingiem i zagospodarowaniem terenu – (jednostki odpowiedzialne ZUK i ZDiTM);
 • Parking w okolicy ul. Tomaszowskiej – zakończone prace związane z I etapem –(jednostka odpowiedzialna – WGK);
 • Budowa parkingu przy ul. Arkońskiej i Bułgarskiej – prace na ukończeniu (jednostka odpowiedzialna – Wydział Inwestycji Miejskich);
 • Przystanek SKM Pomorzany – po wyborze wykonawcy prac budowlanych (jednostka odpowiedzialna – Szczecińskie Inwestycje Miejskie);
 • Przystanek SKM Niemierzyn Arkońska – po wyborze wykonawcy prac budowlanych (jednostka odpowiedzialna – Szczecińskie Inwestycje Miejskie);
 • Przystanek SKM Zdunowo – w trakcie oceny ofert (jednostka odpowiedzialna – Szczecińskie Inwestycje Miejskie);
 • Przystanek SKM Stołczyn Północny (Nad Odrą) – w trakcie oceny ofert (jednostka odpowiedzialna – Szczecińskie Inwestycje Miejskie);
 • Przystanek SKM Skolwin Północny (Artyleryjska) – w trakcie oceny ofert (jednostka odpowiedzialna – Szczecińskie Inwestycje Miejskie);
 • Przystanek SKM Cmentarz Centralny (Ku Słońcu) – w trakcie postępowania przetargowego (jednostka odpowiedzialna – Szczecińskie Inwestycje Miejskie);

Niepewny los SKM

Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej prowadzona jest na podstawie porozumienia między samorządami Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, a PKP Polskimi Liniami Kolejowymi. W projekcie wartym ponad 800 milionów złotych, z czego większość pieniędzy pochodzi z funduszy unijnych, każdy partner ma swój obszar odpowiedzialności. Dziś samorządy projektują i budują infrastrukturę wokół przystanków kolejowych. Za modernizację i budowę linii kolejowych wraz z wybranymi przystankami odpowiada PKP PLK. Wybrany przez kolejarzy generalny wykonawca – TRAKCJA S.A. ma już wielomiesięczne opóźnienia w stosunku do pierwotnych harmonogramów. SSOM wraz zrzeszonymi samorządami wielokrotnie wzywał partnera kolejowego do intensyfikacji działań.

Na ostatnim spotkaniu z CUPT-em PKP PLK przedstawiło pomysł wydłużenia realizacji projektu do następnej perspektywy unijnej. W przekonaniu kierownictwa SSOM, to nie tylko jest niepokojące, ale nieracjonalne i niemożliwe do zrealizowania, gdyż według szacunku PKP PLK do zakończenia kontraktów potrzebne jest ok. 18 miesięcy, natomiast do końca obecnej  perspektywy finansowej pozostało 27 miesięcy. Ponadto dofinansowanie na projekt zostało przyznane w drodze konkursu, co oznacza, że musi on być zrealizowany we wskazanym terminie, albo z przyczyn leżących po stronie PKP PLK wszyscy partnerzy projektu będą zobowiązani do zwrotu dofinansowania i równocześnie uprawnieni będą do wystąpienia z roszczeniami do winnego zaistniałej sytuacji.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl