Ruszył przetarg na przebudowę ulic Modrej i Koralowej

Nowa jezdnia, chodniki, pasy rowerowe, oświetlenie, tak po przebudowie zmieni się ul. Modra i Koralowa. Ogłoszony został przetarg na realizację tego długo wyczekiwanego zadania.

Firmy zainteresowane udziałem w postępowaniu mogą składać oferty do 14 czerwca br. Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Modrej i Koralowej. W zakres prac wchodzi m.in:

 • poszerzenie jezdni i wykonanie nowej konstrukcji jezdni;
 • wykonanie pasów rowerowych;
 • przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi;
 • przebudowa zatok autobusowych;
 • przebudowa i budowa chodników;
 • przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych;
 • wycinka drzew i krzewów kolidujących z przebudową;
 • wykonanie elementów stałej organizacji ruchu;
 • budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej;
 • budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego,
 • budowa kanału technologicznego;
 • przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego;
 • remont przepustu;
 • zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego.

Inwestycja powinna być zrealizowana w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Nadzór nad realizacją będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl