Rondo Mączna-Walecznych – końcówka prac i zmiany dla pasażerów linii 79

Prace związane z branżą wodociągową, a następnie część drogowa zakończą roboty związane z przebudową ronda Mączna-Walecznych. W związku z kolejnym etapem robót, pasażerowie linii 79 muszą przygotować się na zmiany w funkcjonowaniu linii.

Najbliższe dni zadecydują o zachowaniu kolejnego już terminu finiszu prac, który zgodnie z aneksem przypada na 9 kwietnia. Zanim prowadzone będą prace wykończeniowe i porządkowe, muszą zostać wykonane prace związane z uruchomieniem przyłącza sieci wodociągowej w ul. Pszennej.

– Nie można tego robić utrzymując jednocześnie ruch komunikacji miejskiej dlatego w dniach 24 i 25 marca linia 79 nie będzie wykonywać kursów do i z Osiedla Słonecznego – mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM. – Od przystanku Zdroje Dworzec wszystkie kursy będą skierowane do pętli Turkusowa.  Linia 65 będzie kursowała bez zmian.

Jeśli chodzi o część drogową tego zadania – zakończeniu uległy roboty, które były związane z ułożeniem krawężników i pracami brukarskimi. Gotowe są także warstwy konstrukcyjne i obramowania wyspy dzielącej w ul. Walecznych, a także w ul. Mącznej, zakończono też chodnik w ul. Walecznych i zatokę autobusową w ul. Mącznej.

Wykonane muszą zostać jeszcze roboty bitumiczne, które poprzedzą prace związane z wpięciem do sieci. Opóźnienie spowodowane jest m.in. przez kolizje z różnymi sieciami. Dla przykładu – istniejąca sieć gazowa nie przebiegała w takich głębokościach, jak zostało to naniesione na mapach do celów projektowych. W związku z tym niektóre elementy projektu wymagały uzgodnień, korekty, a to z kolei, czasu. Później nadszedł sezon zimowy, w którym niektóre prace nie mogły zostać wykonane zgodnie z reżimem technologicznym.

Przebudowa ma na stałe wprowadzić rondo, a tym samym poprawić bezpieczeństwo i ułatwić włączanie się do ruchu. Większa ma być również przepustowość dla relacji podporządkowanych wlotu ulicy mącznej.

Zakres prac to:

  • przebudowa jezdni,
  • przebudowa chodników,
  • przebudowa kolidującego uzbrojenia,
  • wprowadzenie stałej organizacji ruchu,
  • wykonanie elementów małej architektury i zieleni,
  • przebudowa sieci wodociągowej,
  • bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej,
  • przebudowa sieci kanalizacji deszczowej,
  • budowa sieci ciepłowniczej wraz z kanalizacją teletechniczną

Realizacją zajmuje się 4 zamawiających: ZWiK, ZDiTM, WGK, SEC. Wykonawcą jest firma Ben-Bruk Sp. z o.o.

Autor Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl