Przedłużono termin składania ofert w przetargu na Fabrykę Wody

Ze względu na dużą liczbę pytań a także wnioski potencjalnych oferentów, zdecydowano o przedłużeniu terminu składania ofert na przetarg na Fabrykę Wody.

Szczeciński Aquapark to duża inwestycja zawierająca ogromną ilość dokumentacji technicznej z którą muszą zapoznać się zainteresowani przetargiem. Od momentu ogłoszenia przetargu czyli od października 2018 roku, wpłynęło ponad pięćset sześćdziesiąt zapytań ze strony potencjalnych oferentów. W samym tylko styczniu pojawiło się ich aż sto czterdzieści dziewięć. Zakres pytań i wniosków jest bardzo szeroki. Potencjalni oferenci chcą uzyskać dokładniejsze informacje dotyczące kwestii formalnych oraz proszą o wyjaśnienia dotyczące szczegółowych rozwiązań technicznych opisanych w dokumentacji.

Do tej pory przygotowano odpowiedzi na ponad dwieście osiemdziesiąt pytań. Ze względu na czas potrzebny do opracowania odpowiedzi na kolejne pytania, a także na wnioski potencjalnych oferentów, zdecydowano o wydłużeniu terminu składania ofert do 14 marca 2019 roku, do godz. 12:00.

Zgodnie z warunkami przetargu inwestycja powinna być zrealizowana w terminie trzydziestu miesięcy od dnia podpisania umowy.

Oferty należy składać w pok. nr 9 w siedzibie spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. przy ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin.

Więcej artykułów na temat Fabryki Wody można znaleźć TUTAJ.

Autor: KR szczecin@infoludek.pl