Przebudowa Modrej i Koralowej – ostatnia prosta!

Zakończenie Przebudowy Ulic Modrej i Koralowej zbliża się do ostatniego, kluczowego etapu. Prace związane z remontem przepustu na cieku Bukowa rozpoczną się już w tym tygodniu.

Wykonawca znajduje się już na ostatniej prostej w realizacji całej inwestycji. Większość infrastruktury została już ukończona. Aktualnie trwają prace korygujące oraz porządkowe, a także montaż wiat przystankowych. W ramach prac brukarskich są wykonywane dojścia do furtek i śmietników, chodniki są uzupełniane po regulacji studzienek, a także trwa proces uzupełniania chodników. Prace związane z zielenią są nadal kontynuowane, obejmują one zakładanie zieleńców, humusowanie oraz nasadzenia krzewów. Działania pielęgnacyjne, takie jak regularne podlewanie sadzonek, monitorowanie ich zdrowotności oraz stanu podłoża, a także usuwanie chwastów z mis ziemi, są również prowadzone.

Nadszedł czas na remont przepustu na cieku Bukowa.

Oto najważniejsze informacje dotyczące tego etapu:

  • Prace przygotowawcze rozpoczną się w poniedziałek.
  • Od środy, 14 czerwca, po porannym szczycie komunikacyjnym, rozpocznie się generalny remont. W związku z tym zamknięty zostanie przejazd przez ulicę Modrą na wysokości przepustu, pomiędzy ulicami Sikorki i Żyzną. Na wskazanym fragmencie ulicy Modrej zostaną ustawione bariery uniemożliwiające przejazd pojazdów.
  • Przejazd przez ten obszar będzie dostępny tylko dla pojazdów budowy oraz autobusów komunikacji miejskiej. Osoby posiadające przepustki wydane przez Generalnego Wykonawcę nie będą uprawnione do przejazdu.
  • Sugerowany objazd został zaplanowany ulicami Szafera – al. Wojska Polskiego – Kupczyka – Lipową i Słoneczną na Wołczkowie, oraz ulicami Górną i Koralową na Bezrzeczu.
  • Generalny Wykonawca zakłada, że prace zostaną zrealizowane w ciągu minimum czterech tygodni. Postęp robót może jednak zależeć od stanu istniejącej infrastruktury oraz warunków pogodowych.
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

O inwestycji

Ogólnie inwestycja obejmuje przebudowę ulic Modrej i Koralowej. W zakres prac wchodzą m.in. poszerzenie jezdni i wykonanie nowej konstrukcji jezdni, budowa pasów rowerowych, przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi, modernizacja zatok autobusowych, przebudowa i budowa chodników, przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych, wykonanie elementów stałej organizacji ruchu, budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej, budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego, budowa kanału technologicznego, przebudowa istniejącej infrastruktury podziemnej i naziemnej, remont przepustu oraz zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanej trasy drogowej.

Wykonawcą inwestycji jest STRABAG Sp. z o.o., a nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl