Przebudowa Estakady Pomorskiej – po majówce zmiana organizacji ruchu

Po majówce wprowadzone zostaną kolejne zmiany w organizacji ruchu na Estakadzie Pomorskiej. Wyłączony z ruchu zostanie fragment jezdni ul. Gdańskiej w kierunku wyjazdowym z miasta.

Rozpoczyna się kolejny etap prac, związany z modernizacją infrastruktury drogowej przy Estakadzie Pomorskiej.

Aktualny stan robót przy Estakadzie

W ramach robót mostowych, prace prowadzone są na jezdni północnej i południowej Estakady.

Na jezdni północnej ułożono nową izolację; zamontowano dylatacje; prowadzone są prace przy prefabrykacji zbrojenia dla kap chodnikowych; betonowane są kapy chodnikowe; trwa ustawianie krawężników.

Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Zdjęcia z Przebudowy Estakady
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Na jezdni południowej oczyszczono powierzchnie betonowe; zamontowano dylatacje; wykonano zbrojenie i betonowanie warstwy wyrównawczej; przystąpiono także do reprofilacji i gruntowania powierzchni betonowej pod nową izolację.

Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Jednocześnie pod obiektem Estakady prowadzone są prace związane z wykonaniem nowych filarów.

Zdjęcia z Przebudowy Estakady
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Prowadzony jest montaż łożysk; trwa prefabrykacja i betonowanie oczepu jednego z filarów. Ponadto wykonawca realizuje prace związane z uzupełnianiem ubytków betonu zaprawami naprawczymi i piaskowaniem powierzchni betonowej.

Zmiany w organizacji ruchu

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu robót, polegającego na remoncie wiaduktu biegnącego nad bocznicą kolejową, która prowadzi do Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A., wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu.

Zdjęcia z Przebudowy Estakady
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Wyłączona z ruchu zostanie cała jezdnia znajdująca się na wspomnianym obiekcie.

Pojazdy poruszać się będą by-passem, który zostanie poprowadzony w kierunku jezdni wspomagającej i następnie na jezdnię Estakady Pomorskiej.

Dodatkowo w związku z pracami drogowymi, zamknięte dla ruchu zostaną dwa przejazdy pod Estakadą Pomorską. Dojazd do ul. Górnośląskiej będzie możliwy ostatnim przejazdem.

Wyłączony z ruchu zostanie fragment jezdni ul. Gdańskiej w kierunku wyjazdowym z miasta.

Zmiany w organizacji zaczną obowiązywać od 4 maja br. Utrudnienia potrwają kilka tygodni. Kierowców prosimy o zachowanie uwagi.

O inwestycji

Najważniejszą częścią tego zadania, będzie przebudowa starego wiaduktu tramwajowo – drogowego w rejonie ulicy Gdańskiej.

Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Obiekt, który powstał w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, znajduje się w złym stanie technicznym. Ze względów bezpieczeństwa, konieczny jest kompleksowy remont całej konstrukcji.

W wyniku prac, podniesiona zostanie także klasa nośności obiektu do 40 ton.

W ramach inwestycji, przebudowany zostanie także wiadukt nad bocznicą kolejową, prowadzącą do Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A.

Zdjęcia z Przebudowy Estakady
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Zdjęcia z Przebudowy Estakady
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Obiekt ten został zbudowany przed  1945  rokiem i przebudowany w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku.

Jego stan techniczny ze względów bezpieczeństwa również wymaga przeprowadzenia kompleksowych prac naprawczych. Ponadto pracami objęty będzie układ drogowy w rejonie Estakady. Przebudowane zostaną obie jezdnie ul. Gdańskiej oraz przejazdy pod Estakadą. Pojawią się chodniki oraz ścieżki rowerowe. Przebudowane zostaną sieci i instalacje podziemne.

W ramach inwestycji zaplanowano:

 1. przebudowę obu nitek ul. Gdańskiej w obszarze Estakady Pomorskiej oraz budowę nowych połączeń ulic w celu usprawnienia komunikacji;
 2. budowę ciągów pieszych, rowerowych i pieszo rowerowych;
 3. remont przejazdów kolejowych przecinających ul. Gdańską;
 4. przebudowę kolizyjnych sieci podziemnych lub/i nadziemnych (sieci elektroenergetyczne, sanitarne, wodociągowe, teletechniczne;
 5. przebudowę/ budowę zjazdów publicznych;
 6. zapewnienie systemu odwodnienia poprzez przebudowę/budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi;
 7. oznakowanie drogi;
 8. podniesienie nośności nawierzchni dróg i ulic;
 9. budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego;
 10. zagospodarowanie zieleni;
 11. podniesienie klasy nośności poprzez przebudowę (wzmocnienie) konstrukcji wiaduktu tramwajowo – drogowego.

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

Wykonawcą inwestycji jest STRABAG Sp. z o.o. Koszt prac to ponad 44,7 mln zł brutto. Na wykonanie prac, firma STRABAG Sp. z o.o. ma 24 miesiące od dnia podpisania umowy. Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl