Powstanie nowoczesny budynek Archiwum Państwowego w Szczecinie

Archiwum Państwowe w Szczecinie, a także w Koszalinie, zyskają nowe, nowoczesne budynki, które poprawią możliwości gromadzenia i zabezpieczania materiałów archiwalnych.

Będzie to możliwe dzięki projektowi pt. „Budowa i utrzymanie archiwów państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”. Ruszyło właśnie postępowanie na wybór partnera prywatnego. W ramach tego przedsięwzięcia powstanie 5 obiektów. Poza budynkami w Szczecinie i Koszalinie powstaną jeszcze nowe miejsca w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim oraz Poznaniu. Będą to nowoczesne, wielofunkcyjne i specjalistyczne budynki.

nowoczesny budynek Archiwum Państwowego w Szczecinie
Wizualizacja budynku Archiwum Państwowego w Szczecinie, źródło: Archiwa Państwowe
nowoczesny budynek Archiwum Państwowego w Szczecinie
Wizualizacja budynku Archiwum Państwowego w Szczecinie, źródło: Archiwa Państwowe
nowoczesny budynek Archiwum Państwowego w Szczecinie
Wizualizacja budynku Archiwum Państwowego w Szczecinie, źródło: Archiwa Państwowe

Celem inwestycji jest poprawienie możliwości gromadzenia, zabezpieczania i udostępniania materiałów archiwalnych oraz optymalizacja warunków ich przechowywania.

Wizualizacja budynku Archiwum Państwowego w Koszalinie, źródło: Archiwa Państwowe
Wizualizacja budynku Archiwum Państwowego w Koszalinie, źródło: Archiwa Państwowe
Wizualizacja budynku Archiwum Państwowego w Koszalinie, źródło: Archiwa Państwowe
Wizualizacja budynku Archiwum Państwowego w Koszalinie, źródło: Archiwa Państwowe

Zadania partnera prywatnego

Zadaniem partnera prywatnego będzie kompleksowa usługa polegająca na:

  • zaprojektowaniu lub wykorzystaniu, zweryfikowaniu i optymalizacji już wykonanych projektów budynków, koncepcji i Programu Funkcjonalno-Użytkowego,
  • budowie, przebudowie lub rozbudowie istniejących budynków Archiwów Państwowych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu,
  • sfinansowaniu inwestycji,
  • utrzymaniu powstałej w ramach przedsięwzięcia infrastruktury w okresie 25 lat.

Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami: Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej i Polskim Funduszem Rozwoju, przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl