Ogłoszono przetarg na przebudowę ulic na północy Szczecina

Ogłoszono przetarg na pierwszy etap przebudowy układu drogowego w północnej części Szczecina. W ramach tego planowanego przedsięwzięcia zostaną poddane przebudowie ulice Kredowa, Urlopowa, Ostoi – Zagórskiego, a także ulica Czesława Miłosza zostanie przedłużona. Termin składania ofert upływa 7 lipca bieżącego roku.

Ta inwestycja stanowi pierwszą fazę projektu pod nazwą „Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie – dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych”.

Prace budowlane obejmować będą przekształcenie ulic Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego, a także budowę nowego odcinka drogi będącego przedłużeniem ulicy Czesława Miłosza. Przewiduje się również budowę skrzyżowania ronda, chodników, miejsc postojowych, zjazdów publicznych i indywidualnych, a także modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnych, oświetlenia ulicznego oraz sieci podziemnych, takich jak sieci elektroenergetyczne, gazowe, wodociągowe i teletechniczne. Planowane są również rozbiórki istniejących obiektów budowlanych, wycinka drzew i krzewów, a także nasadzenia nowych drzew i krzewów. Przyszły wykonawca będzie miał 18 miesięcy na zrealizowanie umowy.

Cały projekt „Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie” obejmuje aż osiem ulic o łącznej długości blisko 4,9 km.
Są to: Kredowa – od skrzyżowania z ulicą Wakacyjną, Ostoi-Zagórskiego wraz z Rondem Kredowa, Urlopowa, przedłużenie ulicy Czesława Miłosza, Andersena od skrzyżowania z ulicą Miodową do skrzyżowania z ulicą Północną (bez skrzyżowania), Północna od skrzyżowania z ulicą Andersena do granicy działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065, Północna od granicy działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065 do ulicy Chłodnej (wraz ze skrzyżowaniem) oraz Wapienna od skrzyżowania z ulicą Północną do ulicy Szczecińskiej (bez skrzyżowania).

Projekt „Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie – dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych” otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Zobacz także:

30 mln dofinansowania na przebudowę ulic na północy Szczecin!

 

/Źródło: UM Szczecin/