Nowy termin rozpoczęcia robót na ulicy Mickiewicza

Roboty w rejonie skrzyżowania ulic Brzozowskiego i Łukasińskiego miały rozpocząć się już w grudniu. Jeśli pozwoli na to pogoda wykonawca deklaruje rozpoczęcie prac na ulicy Mickiewicza w najbliższy poniedziałek.

Od najbliższego poniedziałku wykonawca swoje prace zacznie od remontu chodników. Docelowe wprowadzenie zmian w organizacji ruchu ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach poprzez zastosowanie oznakowania niekonwencjonalnego oraz dodatkowego doświetlenia wybranych miejsc. Wprowadzone zostaną również słupki blokujące uniemożliwiające parkowanie bezpośrednio przed przejściami dla pieszych.

Zastosowanie masy chemoutwardzalnej o podwyższonej szorstkości spowoduje skrócenie drogi hamowania – informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM. – Dodatkowo, wyniesienie fragmentów jezdni fizyczne wymusi redukcję prędkości pojazdów w rejonie istniejących przejść dla pieszych. Rozwiązania, które mają zostać wprowadzone na jezdni umożliwiają płynny przejazd przy prędkości 40km/h.

Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:

– wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem,
– budowę projektowanych ramp, wyniesień przejść,
– wykonanie nawierzchni chodników w tym płytek ostrzegawczych,
– budowę odwodnienia liniowego,
– wprowadzenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz stałej organizacji ruchu.

Do ZDiTM wpłynęły pisma Wykonawcy o braku możliwości rozpoczęcia robót drogowych z powodu ograniczonych sił roboczych spowodowanych przez kwarantannę pracowników.

Wykonawca zwrócił także uwagę na złe warunki atmosferyczne, które nie pozwalały dotrzymać reżimu technologicznego – mówi Hanna Pieczyńska. – W związku z powyższym ZDiTM przesuwa termin zakończenia robót do 19.03.2021r., natomiast rozpoczęcie przebudowy planowane jest 25.01.2021r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Roboty realizuje firma BEN – BRUK Benedykt Chłap – za kwotę 295 200 zł.

Autor: Infoludek.pl  szczecin@infoludek.pl