Nowy przebieg Drogi Krajowej nr 10

Miasto Szczecin zabezpieczyło w budżecie środki na projekt, który dotyczy DK 10, w ramach nowych dróg uzupełniających infrastrukturę Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina. Jest gotowe na porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. 

Nowy odcinek drogi krajowej nr 10 (tzw. obwodnica Mierzyna) będzie mieć blisko 8km. Rozpocznie się na wysokości Centrum Handlowego Ster i przebiegać będzie m.in. do Węzła Dołuje, który będzie łączyć się z planowanym Zachodnim Drogowym Obejściem Szczecina. Ponieważ część nowej trasy na odcinku ok. 2,3 km, przebiegać będzie przez tereny należące do Gminy Miasta Szczecin, Miasto zdecydowało się współfinansować opracowanie projektu oraz przyszłą realizację prac budowlanych na tym fragmencie.

Inwestycja ma być realizowana w dwóch etapach:

  1. Etap pierwszy to opracowanie analiz dotyczących rozwiązań projektowych jedno i dwujezdniowych nowej trasy; projektów architektoniczno-budowlanych, uzyskanie uzgodnień i ostatecznej decyzji ZRID.
  2. Etap drugi to realizacja prac budowlanych, którego koszty i ich podział zostanie ustalony po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina

Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina to jeden z priorytetowych projektów infrastrukturalnych nie tylko dla Szczecina, ale całego regionu. Szczecin w zakresie przygotowań do realizacji tej inwestycji prowadzi także własne działania. To między innymi infrastruktura drogowa, której zadaniem jest uzupełniać układ dojazdowy do węzłów i samego obejścia. Przykładem inwestycji jest między innymi Węzeł Głębokie; zmodernizowany szczeciński odcinek ulicy Przęsocińskiej; pierwszy i drugi etap ulicy Szafera czy ulica Modra i Koralowa.

Ponieważ Miasto nie otrzymało wsparcia na modernizację ulic Kredowej, Urlopowej i Ostoi-Zagórskiego oraz przebudowę ulicy Zbójnickiej, w ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Miasto Szczecin, ponownie będzie składać wnioski na powyższe zadania w kolejnym naborze, który trwa do 15 lutego br.

Zobacz także:

Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina – zmieniła się formuła realizacji inwestycji

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl